Arbeidsinkludering

Emnebiblioteket for arbeidsinkludering er en samling av oppsummert forskning om arbeidsinkludering. Biblioteket inneholder norske titler og lenker til relevante systematiske oversiktsartikler av god kvalitet, og sammendrag på norsk til utvalgte kunnskapsoppsummeringer.

Ansvarlig for denne siden

Birte Fallet
Nettredaktør Helsefagbiblioteket,
OsloMet–Storbyuniversitetet
Ta kontakt