Arbeidsinkludering

Emnebiblioteket for arbeidsinkludering er en samling av oppsummert forskning om arbeidsinkludering. Biblioteket inneholder norske titler og lenker til relevante systematiske oversiktsartikler av god kvalitet, og sammendrag på norsk til utvalgte kunnskapsoppsummeringer.

Om emnesiden


Emnebiblioteket er laget av KAI (Kompetansesenter for arbeidsinkludering) ved OsloMet - Storbyuniversitetet, i samarbeid med NAV og Helsebiblioteket. Siden skal understøtte kunnskapsbasert praksis og undervisning.

Ansvarlig for denne siden


Birte Fallet
Nettredaktør Helsefagbiblioteket,
OsloMet–Storbyuniversitetet
Ta kontakt

Ansatt i NAV?


Er du ansatt i NAV og trenger tilgang til forskningsartikler, ta kontakt med Arbeids- og velferdsbiblioteket. Du finner dem på https://nav.tind.io/?ln=no