Terbutalin - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2011.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Innledning

Terbutalin er en beta2-agonist som brukes i hovedsak mot bronkospasme ved bronkial astma, kronisk bronkitt, emfysem og andre lungesykdommer. Benyttes også som rihemmende middel ved rier og truende prematur fødsel i siste trimester.

Ved overdoser stimulerer terbutalin både beta1-reseptorer og beta2-reseptorer. I Norge er terbutalin registrert som inhalasjonspreparater, mikstur, tabletter (vanlig formulering og depot) og injeksjonsvæske.

Gå direkte til:

Toksisitet

Generelt tåles akutte overdoser med terbutalin godt. Barn trenger sjelden sykehusinnleggelse.

1 mg/kg terbutalin peroralt forventes å gi tydelig toksisitet både hos barn og voksne. For behandlingsgrenser se avsnittet ”Overvåkning og behandling” nedenfor.

Risikogrupper

Pasienter med hjerte-/karsykdom, hypertyreose og diabetes.

Symptomer og kliniske tegn

Akutte overdoser med terbutalin gir som oftest bare milde forgiftninger. Ingen dødsfall er beskrevet.

Vanligste symptom:

 • hypotensjon og sinustakykardi
 • høyt pulstrykk og hjertebank
 • hånd-tremor og svetting
 • agitasjon, hodepine og svimmelhet
 • oppkast og magesmerter
 • flushing
 • hyperventilasjon og fall i pCO2 (respiratorisk alkalose kan potensere hypokalemi)
 • brystsmerter
 • hypokalemi og hyperglykemi

Mer alvorlige symptomer:

 • metabolsk acidose
 • trøtthet
 • kramper, koma
 • hypoglykemi etter mange timers latenstid utvikles hos noen få pasienter, fare for kramper (barn mest utsatt)
 • hyperventilasjon og bronkodilatasjon kan føre til lungeødem
 • rabdomyolyse kan føre til nyresvikt
 • alvorlige arytmier er sjeldne

Tidsforløp

Symptomer oppstår innen 1 time ved inhalasjon og etter 2-4 timer ved inntak av tabletter, kortere ved inntak av væske/pulver, lenger ved depotpreparat (Cmax innen 6 timer ved terapeutisk dose depotpreparat). Forgiftningen er oftest over innen 24 timer. Halveringstid for terbutalin er 4-26 timer ved terapeutiske doser.

Supplerende undersøkelser

 • Elektrolytter (spesielt kalium)
 • Blodglukose
 • Følg blodtrykk, puls og hjerterytme. EKG-overvåkning av pasienter med inntak av store doser og av pasienter i risikogrupper (hjerte-/karsykdom, hypertyreose og diabetikere).

Overvåkning og behandling

Peroralt

 • Barn
  • Vurdering på bakgrunn av dose:
   • <5mg:
    • Observasjon hjemme. Gi informasjon om mulige symptomer.
   • 5mg-15 mg:
    • Kull, observasjon hjemme. Informer om symptomer. Til sykehus ved uttalt takykardi, uttalte magesymptomer, svimmelhet, sløvhet, svakhet i muskulatur eller hallusinasjoner.
   • >15 mg:
    • Til sykehus.
  • Ved lette symptomer:
   • Karbohydratrikt måltid for å forebygge hypoglykemi.
   • Observasjon hjemme. Forverring forventes ikke etter 6 timer
  • Ved tydelige symptomer (uttalt takykardi, uttalte magesymptomer, svimmelhet, sløvhet, svakhet i muskulatur eller hallusinasjoner):
   • Sukkerholdig drikke
   • Til lege
  • Barn med hjerte-/karsykdom, hypertyreose eller diabetes:
   • Vurder legeundersøkelse/oppfølging på sykehus.
 • Voksne
  • Voksne bør få kull ved inntak av mer enn 30 mg peroralt. Vurder legeundersøkelse.
  • Ved lette symptomer:
   • Observasjon hjemme. Forverring forventes ikke etter 6 timer
  • Ved tydelige symptomer (uttalt takykardi, uttalte magesymptomer, svimmelhet, palpitasjoner, svakhet i muskulatur eller hallusinasjoner)
   • Til lege
  • Pasient med hjerte-/karsykdom, hypertyreose eller diabetes:
   • Vurder legeundersøkelse/oppfølging på sykehus.
  • Gravide er mer utsatt enn andre voksne og bør vurderes strengere.

Inhalasjon:

 • Skyll munnen godt og spytt ut.
 • Lite sannsynlig at det blir behandlingstrengende symptomer.
 • Eventuelle symptomer kommer raskt og innsendelse til lege/sykehus kan baseres på tilstedeværelse av symptomer, se under ”Peroralt” ovenfor. 

Observasjonstid i sykehus

Asymptomatiske pasienter observeres i 4 timer etter inntak, 8 timer dersom et depotpreparat er inntatt. Barn med uttalt hyperglykemi eller inntak av store doser observeres til blodglukose har vært normal i flere timer.

Symptomatisk behandling:

 • Hypotensjon:
  • I hovedsak intravenøs væske for volumekspansjon. Krystalloid væske i boluser 10-30 ml/kg.
  • Fenylefrin eller noradrenalin vurderes hvis man ikke oppnår akseptabelt blodtrykk med væskebehandling.
  • Vurder betablokker hvis hypotensjonen er refraktær tross overnevnte behandling. Esmolol er førstevalg på grunn av kort halveringstid, alternativt kan metoprolol benyttes. Ved betablokkerbehandling bør pasienten overvåkes hemodynamisk. Utvis stor forsiktighet ved bruk av betablokker i astmatisk pasient.
 • Takykardi:
  • Takykardi vil ofte korrigeres spontant ved væskebehandling.
  • Betablokker dersom væskebehandling ikke bedrer takykardi. Esmolol er førstevalg, alternativ er metoprolol. Utvis stor forsiktighet ved bruk av betablokker i astmatisk pasient.
 • Hypokalemi:
  • Hypokalemi er forbigående og trenger ikke behandling med mindre den er symptomgivende, i så fall forsiktig korreksjon for å unngå rebound hyperkalemi.
 • Unormalt blodsukker:
  • Hyperglykemi er forbigående og skal ikke behandles, en rebound hypoglykemi kan inntre.
  • Hypoglykemi behandles etter vanlige retningslinjer.

For annen symptomatisk behandling: Kontakt Giftinformasjonen for diskusjon.

Sentrale referanser

 1. Flomenbaum NE, Goldfrank LR, Hoffman RS, Howland MA, Lewin NA, Nelson LS, red. Goldfrank's toxicologic emergencies. 8 utg. s 989-1003, New York: McGraw-Hill; 2006.
 2. Olson K, Anderson I, Benowitz N, Blanc P, Clark R, Kearney T et al., red. Poisoning & Drug Overdose. 5 utg. s 133-135, New York: McGraw-Hill; 2007.
 3. Wiley JF, Spiller HA, Krenzelok EP, Borys DJ. Unintentional albuterol ingestion in children. Pediatric Emergency Care 1994;10(4):193-6.
 4. Beta-2 adrenergic agonist In: Toxinz Poisons Information [Database]. New Zealand National Poisons Centre [oppdatert 27 May 2009; lest 15 Sep 2009]. Tilgjengelig fra: http://toxinz.com/index.aspx?code=FPZZ001
 5. Brent J, Wallace K, Burkhart K, Phillips S, Donovan J, red. Critical Care Toxicology : Diagnosis and Management of the Critically Poisoned Patient. Philadelphia, PA: Elsevier Mosby; 2005.
 6. Host A, Foged N. [Terbutaline poisoning in a 3-year-old child]. Ugeskr Læger 1983;145(19):1450.
 7. Friedman R, et al. Terbutaline seizures. Clin-Alert 1983, nr 3 No 29. 
 8. Blake PG, Ryan F. Rhabdomyolysis and acute renal failure after terbutaline overdose. Nephron 1989;53(1):76-7.
 9. Lee DC. Terbutaline sulfate overdose. Ann Emerg Med 1995;26(1):107-8.
 10. Heath A, Hulten BA. Terbutaline concentrations in self-poisoning: a case report. Hum Toxicol 1987;6(6):525-6.

Relevante søkeord:
Terbutalin, terbutaline, bricanyl, bricanyl turbuhaler, bricanyl turbohaler, Bricanyl Depot, R03AC03, R03A C03, R03CC03, R03C C03, beta2agonister,beta-to-agonister, beta-agonister, beta-2-agonister, betaagonister, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

 

Dokumenthistorikk:

 • Utarbeidet 2011
(/forgiftninger/legemidler/terbutalin-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning)