Her finner du nyttig kunnskap om geriatri

Helsebiblioteket har mye stoff om sykdommer som spesielt rammer eldre mennesker, men også om normal aldring. Det kan være viktig å skille sykdommer fra den normale alringsprosessen. 

Sist oppdatert 30.09.2022

Her finner du nyttig kunnskap om geriatri
Trening er bra for mange ting, også humøret. Ill.foto: Colourbox.
Runar Eggen
Publisert 14. januar 2020 | Sist oppdatert 30. september 2022

Denne artikkelen inneholder en del tips om hvor du kan finne nyttig informasjon. Den er ikke en uttømmende oversikt. Finner du ikke det du leter etter her, kan du for eksempel prøve Helsebibliotekets søk, som du finner øverst på Helsebiblioteket.no.

Normal aldring

Med alderen følger større risiko for å bli syk. Selv om vi ikke får en konkret sykdom, innebærer aldringen en gradvis svekkelse av kroppens funksjoner. Alle opplever for eksempel at øyets linse stivner i 45-årsalderen. Dette er en normal aldringsprosess, og det er flere andre av kroppens funksjoner som endrer seg. Oppslagsverket UpToDate har en god artikkel om normal aldring. Hvordan vi aldres avhenger av mange ting, og enkeltorganer kan eldes med forskjellig hastighet hos en og samme person. Det er likevel en del hovedtrekk som er felles.

Kroppens evne til å tilpasse seg og gjenopprette fysiologisk balanse avtar, og dette gjør oss mer utsatt for sykdom. Det er mange små detaljer som til sammen utgjør kroppens naturlige aldring, og UpToDates artikkel beskriver hver enkelt av dem.

Geriatri

Helsebiblioteket har en egen nettside som heter Eldre. Der finner du lenker til geriatridelen av oppslagsverkene BMJ Best Practice og UpToDate. Her finner du de enkelte sykdommene som er spesielt forbundet med høy alder.

Demens

En av de sykdomsgruppene som er mest assosiert med høy alder, er demens. På Helsebiblioteket finner du utredningsverktøy:

Etter som vi blir eldre, påvirkes også evnen til å kjøre bil. På Helsebiblioteket finner du en artikkel om verktøyene du trenger for førerkortvurdering.

Eldre og legemidler

Eldre mennesker er også generelt mer utsatt for sykdom, og mange tar mange forskjellige medisiner. For legen er det viktig å passe på at man ikke gir unødvendige medisiner til eldre pasienter, men samtidig sørger for at pasientene får det de trenger.

Enkelte legemidler skal man være spesielt forsiktig med å gi til eldre mennesker, mens andre kan være riktige å begynne med. Det er laget spesielle sjekklister for legemiddelgjennomgang. Verktøyene NorGeP, START2 og STOP2 er en hjelp til å vurdere hvilke legemidler som man bør vurdere å starte med eller slutte med. 

Eldre mennesker tåler enkelte legemidler dårligere enn hva yngre voksne gjør. På Helsebibliotekets legemiddelsider finner du en liste med gode kilder om eldre og legemidler.

Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er driftet av Helsebiblioteket, men innholdet står Senter for omsorgsforskning for. Omsorgsbiblioteket dekker forsknings- og utviklingsarbeid i kommunehelsetjenesten. Du finner også oppsummeringer innen sentrale temaer som brukermedvirkning i demensomsorgen, underernæring og pasientsikkerhet, fall og pasientsikkerhet,  forebyggende hjemmebesøk og hverdagsrehabilitering for å nevne noe.

Alderspsykiatri

Helsebiblioteket har egne sider for alderspsykiatri. Her finner du stoff om psykiske problemer som depresjon, men også mye om demens. Selv om demens regnes som nevrologiske sykdommer, vil du på Helsebiblioteket finne mest stoff om demens under helsebiblioteket.no > sykdom og behandling> psykisk helse > alderspsykiatri.

Aktuelle søkeord: eldre, gamle, førerkortvurdering, legemiddelgjennomgang, gjennomgang av legemidler, demens, aldring, bilkjøring, kommunehelsetjeneste