Ny medisin mot livmorkreft godkjent

Lørdag 4. februar var det verdens kreftdag. Vi velger i den forbindelse å trekke fram en kreftform som rammer kvinner, men som kanskje ikke har fått så mye oppmerksomhet som en del andre diagnoser, nemlig livmorkreft (endometriekreft).

Ny medisin mot livmorkreft godkjent
Gjennomsnittsalderen for livmorkreft er 65 år. Prognosen er heldigvis god, men som for annen kreft kan det være viktig med tidlig diagnose.
Anne Hilde Røsvik
Publisert 06. februar 2023 | Sist oppdatert 06. februar 2023

Forfatter: Anne Hilde Røsvik, fysiolog og seniorrådgiver Folkehelseinstituttet

Det var 774 kvinner som fikk livmorkreft i Norge i 2021. Det er flest kvinner over 60 år som rammes. Dødeligheten er lav. Relativ 5-års overlevelse for hele gruppen er 84,4 % og 10-års overlevelse på 83,1 %.

Det er kirurgi som er førstevalg ved de fleste tilfeller av livmorkreft. Strålebehandling og hormonbehandling er også aktuelt som førstevalg hos pasienter som ikke tåler kirurgi.

Ved residiv (tilbakefall) kan kirurgi, strålebehandling og hormonbehandling være aktuelt. Både primærbehandling og residivbehandling er godt beskrevet i de norske nasjonale retningslinjene for diagnostikk og behandling av gynekologisk kreft.

Ny medisin godkjent

En medisin som enda ikke er kommet inn i nasjonale retningslinjer, men som er godkjent for bruk fra 1. mars er Dostarlimab (Jemperli). Medisinen godkjennes nå til pasienter med kreft i livmoren, såkalt endometriekreft, der kreften er avansert eller tilbakevendende. Middelet er en PD-1 hemmer og er en type immunterapi, som styrker effekten av T-celleresponsen, inkl. antitumor-immunresponser.

Internasjonale kliniske oppslagsverk

Helsebiblioteket kjøper inn flere internasjonale oppslagsverk. 

UpToDate har den mest omfattende informasjonen. Dessverre er ikke dette oppslagsverket tilgjengelig for pasienter.

Overview of endometrial carcinoma oppdatert i juni 2022 med lenker til egne kapitler om patologi, klassifisering, epidemiologi, risikofaktorer og forebygging.

Kapitlene om behandling er det gjort nytt litteratursøk til i januar 2023. De dekker både operasjon og adjuvant terapi.  Behandlingen med den nylig godkjente medisinen dostarlimab (Jemperli) er grundig omtalt i kapittelet Treatment of metastatic endometrial cancer.

Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med lenvatinib (Lenvima) er ikke godkjent i Norge, selv om det er også et anbefalt alternativ i UpToDate.

BMJ Best Practice har også omfattende informasjon livmorkreft (endometriekreft). Oppslagsverket er kjøpt inn til alle innbyggere i Norge og kan altså også leses av pasienter og pårørende.

Endometrial cancer ble oppdatert 3. januar 2023.  Her er eget kapittel om Emerging treatments som omtaler den nye behandlingen.

Svært grundig informasjon om selve medisinen finner du i oppslagsverket Micromedex

Helsenorge har god informasjon om livmorkreft til pasienter og pårørende.