Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av gynekologisk kreft

Sist faglig oppdatert: 18. januar 2023 Skriv ut

Livmorkreft (endometriecancer)

Endometriehyperplasi

Livmorhalskreft (cervixcancer)

Premaligne lidelser i cervix uteri

Vulvacancer

Vulvar intraepitelial neoplasi (VIN)

Prosess og metode