Barn og legemidler - informasjonskilder innen pediatrisk farmakoterapi

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn har gitt råd om nyttige informasjonskilder innen pediatrisk farmakoterapi. De fleste av disse kildene er tilgjengelige via Helsebiblioteket.
Barn og legemidler - informasjonskilder innen pediatrisk farmakoterapi
Foto: Helsebiblioteket, Ingrid Moen Rotvik
Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 24. juni 2024

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn holdt sitt årlige vårseminar den 2. juni 2015. Her ble viktige emner innen farmakoterapi belyst. Blant disse var kunnskapsgrunnlaget for valg av legemidler og legemiddeldoser, farmakologiske forhold hos nyfødte og behovet for kliniske studier på barn.

Innlederne kom med anbefalinger om nyttige informasjonskilder. I denne oversikten finner du lenker til de fleste av disse, fritt tilgjengelig gjennom Helsebiblioteket.no

Norsk barnelegeforenings veiledere

Generell veileder i pediatri

Akuttveileder i pediatri

Nyfødtveileder

Valg av legemidler og legemiddeldoser 

Frank Shann: DrugDoses – et online oppslagsverk fra The Royal Children’s Hospital Melbourne

Farmakologiske forhold hos nyfødte

Barnelege ved Rikshospitalet, Thor Willy Ruud Hansen, anbefalte artiklene nedenfor om legemiddelbehandling hos nyfødte, en behandling han karakteriserte som «shooting at a moving target»:

Bartelink IH et al: Guidelines on paediatric dosing on the basis of developmental physiology and pharmacokinetic considerations. Clin Pharmacokinet 2006; 45: 1077-97

Allegaert K, vd Anker JN: Clinical pharmacology in neonates: Small size, huge variability. Neonatology 2014; 105: 344-9

Allegaert K et al: Neonatal clinical pharmacology. Pediatr Anesth 2014; 24: 30-8

Sherwin CMT et al: Intravenous drug delivery in neonates: lessons learnt. Arch Dis Child 2014; 99: 590-4

Hsieh EM et al: Medication use in the neonatal intensive care unit. Am J Perinatol 2014; 31: 811-22 

Administrasjon og utblanding av legemidler

Blandekort  utarbeidet av Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Nettstedet MODRIC – Manipulation of Drugs Required in Children. A guideline for health professionals. National Institute of Health Research, Research for Patient Benefit (RfPB) programme. (2015)

The manipulation of drugs to obtain the required dose: systematic review. R.H. Richey et al. Journal of Advanced Nursing, 2012, 68 (9), 2103-2112

Manipulation of drugs to achieve the required dose is intrinsic to paediatric practice but is not supported by guidelines or evidence. RH. Richey et al. BMC (Bio Med Central) pediatrics 2013, 13:81

Off label-bruk

Off-label or unlicensed use of medicines: prescriber’s responsibilities – en informativ artikkel på http://www.gov.uk

Dokumenter og forskningsnettverk

Best pharmaceuticals for children act  (FDA 2002)

European Medicines Agency (EMA) – Paediatric Medicines

PIP – Paediatric Investigation Plans (European Medicines Agency – EMA)

EudraLex – kapittel om kliniske utprøvninger

Enpr-EMA – European Network of Paediatric Research at the European Medicines Agency

NIHR CRN-Children  – National Institute for Health Research Clinical Research Network – Children (UK)

NorPedMed – klinisk forskningsnettverk med base i Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

NordicPedMed – Nordic Pediatric Network

FinPedMed – Finnish Investigators Network for Pediatric Medicines