START 2 og STOPP 2 for enda bedre legemiddelbehandling hos eldre

Hos eldre er ofte effektene av legemidler endret på grunn av alder og sykdom.
Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 11. januar 2024
Foto: Helsebiblioteket, Håkon Harriss

Foto: Helsebiblioteket, Håkon Harriss

START og STOPP kan bidra med nødvendig spesialkunnskap: START (screening tool to alert doctors to right treatment) sier noe om hvilke legemidler som er best egnet for den eldre pasienten, STOPP (screening tool of older people’s potentially inappropriate prescriptions) handler om hvilke som ikke bør brukes.

START og STOPP er derfor nyttige og systematiske verktøy til støtte for valg av legemiddelbehandling hos eldre. Kriteriene bygger på faglitteratur og konsensus blant en gruppe av europeiske eksperter, og har vært i bruk siden 2008. De er nylig kommet i revidert utgave i form av START 2 og STOPP 2.

START 2 og STOPP 2 finner du i Helsebiblioteket.no under Legemidler, pasientgruppen Eldre. Lenkene går til Norsk legemiddelhåndbok, som har en god elektronisk utgave av START 2 og STOPP 2.

Se også:

Ranhoff, AH, Bakken, MS, Granås, AG et al: «Bedre legemiddelbehandling av eldre. Tidssk Nor Legeforen 2015; 135; 318, http://tidsskriftet.no/article/3294874 .

Granås, AG, Ruths, S, Ranhoff, AH, Langørgen, A, Spigset, O, Bakken, MS: «Norsk oversettelse av START 2 og STOPP 2», Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 4/2015 (123), 38-39.

Av Åse Sofie Skjerdal

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om eldre.