Ukraina

Ansatte i norsk helsevesen kan møte personer som har flyktet fra krig og vanskelige forhold, med kroniske eller akutte helseutfordringer. Disse skal motta forsvarlig helsehjelp i Norge.

Ukraina
Kilde: Colourbox
Kim Kristoffer Dysthe og Severin Zinöcker
Publisert 08.februar.2024 | Sist oppdatert 08.februar.2024

På Helsebiblioteket finner du ressurser for helsepersonell og ansatte i kommunehelsetjenesten som arbeider med flyktninger fra Ukraina.
 

Vi har også laget en komplett lenkesamling nederst som gir bred tilgang til informasjon.

Lenkesamling

Nasjonal veileder for helsetjenester til asylsøkere og flyktninger (helsedirektoratet.no)

Helsedirektoratet har opprettet en egen side om krigen i Ukraina med informasjon til kommuner, statsforvaltere og andre offentlige aktører.

Helsedirektoratet har laget en egen side om sykdommer å være særlig oppmerksom på i møte med nyankomne fra Ukraina (helsedirektoratet.no).

Tuberkulose er mer utbredt i Ukraina enn i Norge. Vestre Viken HF har lagt ut en film om tuberkulose på ukrainsk (youtube.com). Filmen finnes også på en rekke andre språk (youtube.com). Se også Folkehelseinstituttets sider om smittevern og tuberkuloseundersøkelser på ulike språk (fhi.no).

Mennesker fra Ukraina kommer til Norge med faste medisiner eller bruker ulike legemidler ved behov. Det er - og har alltid vært - utfordrende å finne tilsvarende legemidler i det norske markedet. Her er noen ressurser til hjelp:

På de fleste forpakninger fra markeder som benytter andre alfabeter står ofte det generiske navnet i parentes med latinske bokstaver. Foreligger det legemiddellister med kyrilliske bokstaver i elektronisk format kan navnene oversettes til engelsk, for eksempel med Google translate, som utgangspunkt for videre søk med latinske bokstaver.

Gjennom Helsebiblioteket har norsk helsepersonell tilgang til legemiddelsøket Micromedex. Søk i denne databasen gir blant annet informasjon om virkestoff og legemiddelgruppe, som kan benyttes til videre søk i Felleskatalogen.

BarnsBeste har nyttig informasjon om barn som pårørende på ukrainsk (sshf.no).

Utdanningsdirektoratet har en egen side om barnehage og skole for barn og unge fra Ukraina (udir.no).

Også Nasjonal senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har råd om opplæring av barn, unge og voksne fra Ukraina i Norge (nafo.no).

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge – informasjon på ulike språk, inkludert engelsk, ukrainsk og russisk (HelseNorge.no)

Informasjon om krisen i Ukraina fra Utlendingsdirektoratet (UDI.no)

Flyktninger fra Ukraina – informasjon fra Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet (IMDi.no)

Ressursportalen om asylsøkere og flyktninger (flyktning.net)

Psykososial støtte for flyktningene fra krigen i Ukraina – Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS.no)

Krigen i Ukraina og flyktningsituasjonen – Regionale kunnskapssentre for vold og traumatisk stress (RVTS.no)

Ukraina-krisen – Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BufDir.no)

Krigen i Ukraina – Utdanningsdirektoratet (udir.no)

Opplæring av barn, unge og voksne fra Ukraina – Nasjonal senter for flerkulturell opplæring (NAFO.no)

Akershus Universitetssykehus har utviklet et kartleggingsverktøy (pdf) på både ukrainsk og russisk for å avklare behov for tolk og foretrukket språk.

Ukrainsk helsevesen er på flere måter annerledes organisert enn det norske. Her er en samling av filmer på ukrainsk med informasjon om tilbudet av helsetjenester i Norge. 

Filmene er samlet i egen spilleliste (youtube.com) og omfatter følgende områder: 

Filmene har Helsedirektoratet og FHI som avsender. Se også innhold om TaushetspliktHelsetjenester og Vaksinasjonsprogrammet i Norge - disse lenkene krever innlogging på facebook. Filmene peker til informasjon oversatt til ukrainsk fra HelseNorge (helsenorge.no).

Spørsmål om disse filmene kan rettes per epost til Anita Munch ved Helsedirektoratet: Anita.Thorolvsen.Munch@helsedir.no

NRK tilbyr informasjon om Norge og internasjonale nyheter på blant annet ukrainsk: Ny i Norge - nyheter på flere språk (nrk.no).