Alzheimer: Omsorg for personer med demens

Personer med Alzheimers sykdom eller andre typer demens mister gradvis evnen til å ta vare på seg selv.
Redaksjonen, Helsebiblioteket.no
Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 10. juni 2024

Hva er Alzheimers sykdom?

Alzheimers sykdom er en hjernesykdom som utvikler seg gradvis over tid og er den vanligst formen for demens. Redusert hukommelse kan være ett av de første symptomene, men etter hvert endres både adferd og personlighet.

Det kan være nyttig å prøve å forstå hva som ligger bak adferdsendringer eller uventede utsagn. Dersom en person med Alzheimer hevder at tingene deres blir stjålet, kan det skyldes at de er engstelige for å glemme hvor de har lagt dem. For noen kan løsningen være at alle ting får sin faste plass.

Dersom Alzheimers sykdom forårsaker vrangforestillinger og hallusinasjoner er det sjelden konstruktivt å komme med mange motargumenter. Selv om du ikke aktivt bør si deg enig, er det bedre å distrahere forsiktig og berolige. Enkle ting, som å gå en tur eller lytte til musikk, kan hjelpe.

Åha omsorg for en person med demens kan være krevende, og det er viktig at du setter av tid til å ta vare på deg selv. Noen velger å reise bort en gang i blant, og kanskje kan et korttidsopphold på sykehjem for være verdt å prøve. Det er lett å få dårlig samvittighet når man ber om avlastning, men det er ofte nødvendig for å kunne stå i omsorgsrollen over lang tid.

Behov for regelmessig hjelp

Det vil sannsynligvis komme en tid hvor personen med demens trenger regelmessig hjelp, enten i hjemmet, i en omsorgsbolig eller på sykehjem.

Hjemmehjelp kan omfatte hjelp til personlig hygiene, påkledning, innkjøp og matlaging. Det finnes også praktiske hjelpemidler som gjør det lettere for personer med demens å leve trygt hjemme.

Pleie- og omsorgsboliger tilbyr hjelp med personlig pleie, for eksempel kroppsvask, påkledning og toalettbesøk.

Sykehjem har sykepleier på vakt til enhver tid, og dekan tilby omfattende sykepleie dersom den demente er veldig forvirret eller inkontinent.

Hva som er riktig omsorg for en person med demens kan være vanskelig å vurdere. Men det er lurt å tenke på dette før, heller enn senere, slik at du har god tid til å orientere deg om de ulike tilbudene og gjøre de riktige valgene.

Det finnes organisasjoner som gir råd og støtte til mennesker med demens og deres pårørende. I Norge kan du for eksempel ta kontakt med Demens-linjen (telefon 23 12 00 40). I kommunene finnes det ofte egne demensteam som kan gi råd og praktisk støtte.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.