Amfetaminmisbruk

Amfetaminer er stoffer som brukes i flere legemidler, men noen misbruker amfetamin som rusmiddel.

Redaksjonen, Helsebiblioteket.no
Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 25. oktober 2022

Misbruk av amfetamin er farlig. Er du er bekymret for din egen eller andres amfetaminbruk, kan du bruke denne brosjyren til å snakke med legen din.

Hva er amfetaminmisbruk?

Rusmisbruk har mange årsaker, blant annet psykiske problemer og sosialt press. Regelmessig bruk av amfetamin gir avhengighet, og det kan være vanskelig å slutte.

Amfetaminer er kjemiske stoffer som har flere medisinske bruksområder i lave doser. De kan for eksempel brukes i behandling av ADHD, narkolepsi, depresjon og langvarige smerter.

Amfetamin skal ikke brukes til annet enn medisinske bruk foreskrevet av lege. Det er alltid en viss fare for at noen vil misbruke stoffet i høyere doser på grunn av den gode følelsen det ofte gir (følelsen av å være «høy»). Personer som bruker høye doser vil ofte kunne ha et høyt aktivitetsnivå med mindre behov for søvn og mat.  

Mange bruker amfetamin som rusmiddel iblant uten å ta åpenbar skade av det, men effektene av disse stoffene er uforutsigbare. De kan forårsake alvorlige helseproblemer, spesielt når de brukes regelmessig eller i store doser. Det er også ulovlig å bruke amfetamin som ikke er foreskrevet av lege til deg personlig.

Eksempler på helseproblemer amfetamin i høye doser kan gi er:

 • Hjerteinfarkt
 • Kramper
 • Plutselig død
 • Hjerneblødninger
 • Koma
 • Selvmordsforsøk
 • Hallusinasjoner
 • Depresjon


Risikabel seksuell oppførsel når man er ruset kan føre til HIV og andre seksuelt overførte infeksjoner.

Som med mange narkotiske stoffer, kommer farene ved amfetamin ikke bare fra stoffene selv. Personer som produserer ulovlige stoffer, kan blande produktet med andre stoffer for å øke volumet for å tjene mer penger, eller for å intensivere effekten.

For eksempel blir metamfetamin ofte blandet med ekstremt farlige stoffer, som for eksempel:

 • Litium
 • Saltsyre
 • Svovelsyre
 • Jod

Selv om blandingsstoffet ikke skulle være farlig, kan det fortsatt føre til problemer. Det kan for eksempel være vanskelig å vurdere hvor høy dose man tåler. Er du vant til en viss mengde av stoffet, og de tar noe fra en annen leveranse som er sterkere (mindre utblandet), kan det føre til en overdose.

Amfetamin som du får kjøpt på gata, kommer i forskjellige former som inneholder litt forskjellige blandinger av stoffer.

 • Amfetaminsulfat er vanligvis kjent som "speed".
 • 3,4-metylendioksymetamfetamin er kjent som "ecstasy" eller MDMA.
 • Metamfetamin er kjent som 'meth', 'crystal meth', 'ice' eller 'crack', blant andre navn.

I sine forskjellige former kan disse stoffene tas som tabletter, injeksjon, røykes eller innåndes gjennom nesen ("snortes") som et pulver. Injisert amfetamin kan føre til infeksjoner som HIV og hepatitt, mens snorting kan forårsake permanent skade på vevet i nesen og lungene.

Langsiktig bruk kan føre til ikke-medisinske problemer, som domfellelse og problemer med jobb, økonomi, relasjoner og familien.

Symptomer

Effektene av kortvarig amfetaminbruk likner effektene av mange andre rusmidler. Det er en kortvarig energisk 'høy', etterfulgt av en 'krasj' eller 'nedtur', som kan omfatte utmattelse, depresjon, forvirring og intens sult.

De fysiske symptomene på langvarig amfetaminbruk kan omfatte:

 • Depresjon
 • Ekstrem utmattelse
 • Forvirring
 • Paranoia
 • Hallusinasjoner
 • Paranoid psykose (mister kontakt med virkeligheten)
 • Hukommelsestap
 • Svakhet og avmagring av kroppen (kalt kakeksi)
 • Tidlig aldring (ser mye eldre ut enn du egentlig er)
 • Ødelagt hud
 • En følelse av insekter som kryper over deg (kalt maur, eller "meth bugs")
 • Hudinfeksjoner fra bruk av sprøyter
 • Høyt blodtrykk
 • Ødelagte eller nedslitte tenner (fra å skjære tenner)

Dersom du får akutte brystsmerter eller pustevansker etter inntak av amfetamin, er det viktig å ringe 113 for akutt hjelp.

Å oppdage amfetaminmisbruk er ofte enkelt for leger og sykepleiere. Mange pasienter er diagnostisert på sykehus etter å ha tatt en overdose eller trenger medisinsk hjelp for skadevirkningene av stoffene.

Behandling

Behandling for amfetaminmisbruk starter ofte etter:

 • En overdose. Hvis du har tatt en overdose med amfetamin, må du være på sykehus mens du behandles.
 • Et langsiktig amfetaminbruk har skadet helsen så mye at man trenger medisinsk behandling
 • En akuttmedisinsk behandling. En person kan ha blitt forgiftet av både alkohol og amfetamin og trenge akuttbehandling, eller kan ha blitt skadet på grunn av effektene av narkotika eller alkohol.

Akuttbehandling

Hvis du har svelget amfetamin, kan akuttbehandling innebære å svelge aktivt kull, enten som tabletter eller som pulver oppløst i vann. Kull virker ved at det fanger opp giftige stoffer slik at kroppen ikke kan absorbere dem. For å få kull til å fungere bra, må du ta det innen en time etter at amfetaminene ble tatt.

Akuttbehandling kan også omfatte:

 • Behandling for å forhindre problemer med hjertet og blodårer. Amfetaminbruk kan føre til innsnevring av blodårene, noe som kan føre angina eller hjerteinfarkt
 • Respiratorbehandling (ventilatorbehandling) for å hjelpe deg å puste
 • Behandling for hyperaktivitet (agitasjon) og farlig høyt blodtrykk. For å roe ned pasienten brukes antipsykotiske- eller beroligende legemidler.

Når tilstanden er stabil, vil du kunne teste deg for smittsomme sykdommer knyttet til amfetaminbruk, som for eksempel HIV og hepatitt. Noen av tilstandene vil trenge behandling.

Langsiktig behandling

Når du ikke lenger er i umiddelbar fysisk fare, bør målet for behandlingen være å slutte med amfetamin. Hjelp er tilgjengelig på egne ruspoliklinikker. Fastlegen kan henvise dit.

En god oppfølging innebærer hjelp med:

 • Sosiale problemer. Dette kan omfatte hjelp til å unngå situasjoner og personer som øker risikoen for at du ruser deg. Det kan også være opplæring i hvordan du danner gode vennskap og fyller dagen med aktiviteter som ikke dreier seg om rus.
 • Psykologiske problemer. Du kan for eksempel trenge behandling for depresjon. Forbindelsen mellom depresjon og rusmisbruk kan fungere begge veier. Dette betyr at depresjon kan føre til rusmisbruk, og at rusmisbruk kan føre til depresjon. Du kan bli tilbudt terapi og antidepressive legemidler. Du kan også trenge behandling for andre psykiske helseproblemer knyttet til rusmisbruket.

Som en del av en langsiktig behandling kan du også bli tilbudt legemidler for å redusere trangen til amfetamin. Noen blir med i kontrollprogrammer med regelmessig testing av urinprøver.

Prognose

Et godt rusbehandlingsprogram som gir hjelp både til psykiske og sosiale problemer, synes å være mest effektiv mot misbruk av amfetamin og andre stoffer.

Får du plass på en rusklinikk vil resultatet avhenge mye av hvor motivert du er til å slutte med amfetamin og at du tar imot den hjelpen du får.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.