Ankelforstuing – Vrikket ankel

Publiseringsdato 25.03.2022

Har du forstuet ankelen, blir den vond og hoven. Det kan være vanskelig å gå, men de fleste blir raskt bra igjen.

Hva er en forstuet ankel?

Når du forstuer ankelen, skades leddbåndene som knytter beina sammen ved ankelleddet. Du kan også få en skade som kalles forstrekning. Dette er forskjellig fra en forstuing. Overbelastningen skjer da ved strekk eller drag i en muskel og ikke i et leddbånd.

Symptomer

En forstuet ankel er smertefull og hoven, og den kan føles varm når du tar på den. Du kan bli vanskelig å bevege foten eller stå på den. Er ankelen veldig hoven, og du har problemer med å gå på den, bør du oppsøke lege. Mistenker legen at ankelen er brukket, vil det bli tatt røntgenbilde av ankelen.

Merket du et rykk eller at noe revnet da du vrikket ankelen, kan det bety at du har revet av ett eller flere leddbånd. Avrevet leddbånd er den mest alvorligste form for forstuing.

Behandling

Førstehjelp følger RICE-prinsippet. Dette er en engelsk forkortelse og står for:

  • ”Rest". Beinet skal holdes i ro i en dag eller to Så kan du prøve forsiktig belastning av beinet.
  • "Ice". Is. Ankelen skal nedkjøles, for eksempel 30 minutter med en pose med nedfrosne erter innpakket i et håndkle. Noen bruker nedkjølende spray.
  • "Compression". Kompresjon med elastisk bandasje. Den skal ikke være så stram at blodtilførselen hindres.
  • "Elevation". Elevasjon. Foten skal holdes hevet når du sitter. Det motvirker hevelse.
     

RICE-handlingen demper hevelsen og reduserer smerten. Når den verste smerten og hevelsen er borte, bør du gradvis begynne å belaste foten.

En tilpasset belastning vil dempe hevelsen og hjelper tilhelingen av skaden. Det kan være lettere å gå om du støtter ankelen med en elastisk bandasje. Tidlig tilpasset belastning kan også beskytte ankelen mot nye overtråkk.

Legemidler

Det kan være lurt å ta betennelsesdempende legemidler (som for eksempel ibuprofen eller naproxen) i en kort periode på tre-fire dager. Disse reseptfrie legemidlene reduserer både hevelsen og smerter. Vær obs på at langvarig bruk kan irritere magen eller i verste fall gi magesår.

Andre behandlinger

Noen fysioterapeuter bruker elektromagnetisk energi for å øke blodforsyningen i ankelen. Det er ingen dokumentasjon for at denne behandlingen reduserer hevelse. Bruk av ultralyd har heller ingen dokumentert effekt for tilhelingen.

Kirurgi

Det er sjelden at en forstuet ankel må opereres, men noen sliter med en svak og smertefull ankel lenge etter skaden, spesielt etter en kraftig forstuing. Opplever du smerter, og at ankelen stadig glipper eller gir etter, seks måneder etter skaden, kan kirurgisk reparasjon av avrevne leddbånd være til hjelp. Ved et kirurgisk inngrep er det en liten risiko for komplikasjoner, som for eksempel at nervene i foten kan bli skadet. Noen få pasienter pådrar seg en infeksjon, får en blødning eller utvikler slitasjegikt.

Prognose

Den forstuede ankelen vil mest sannsynlig bli helt bra igjen – selv etter en kraftig forstuing. Jo større skaden er, dess lengre tid trenger ankelen for å bli bra igjen. Etter en mild forstuing kan de fleste gå greit igjen etter én til to uker. Etter en kraftig forstuing kan det ta opptil seks uker. Over halvparten klarer å begynne å jobbe i løpet av tre uker. Opptil én av tre personer har fremdeles litt vondt etter ett år.

De fleste kan trene like godt som før skaden skjedde, innen tolv måneder. Det er likevel viktig å beskytte ankelen så du ikke forstuer den igjen; spesielt de første seks ukene etter skaden. Du kan blant annet teipe ankelen slik at den blir mer stabil ved utøvelse av idrett.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.