Astma hos barn: når bør jeg oppsøke lege?

Publiseringsdato 16.05.2019

Noen barn med astma kan få alvorlige astmaanfall.

Du bør oppsøke lege dersom:

 • Barnet ditt våkner oftere enn vanlig på nettene med astmasymptomer
 • Inhalatoren du bruker for symptomlindring ikke hjelper på pusten eller at det tar for lang tid før den virker
 • Barnet klarer ikke å puste ut like mye luft som vanlig. Dette kan måles med en såkalt PEF-måler. Leger anbefaler noen ganger at ungdommer bruker disse hjemme for å sjekke pusten.
 • Oppdager du at barnet sliter med pusten og har en eller flere av følgende symptomer på grunn av astmaen, må du søke øyeblikkelig hjelp eller ringe 113:
 • Problemer med å snakke
 • Problemer med å spise eller drikke Rask pust
 • Nakkemusklene er svært anspente samtidig som de strever med pusten
 • Rask hjerterytme (puls)
 • Vansker med å gå
 • Blå lepper eller negler
 • Virker utslitt eller medtatt uten grunn
 • Virker forvirret og urolig
 • Mister bevisstheten

Når du har et barn med astma er det viktig å gå regelmessig til lege for å være sikker på at astmaen blir riktig behandlet. Under konsultasjonen vil legen gjøre en vurdering om det er behov for å endre medisindoseringen. Som en del av kartleggingen vil du kunne få en rekke spørsmål om blant annet barnets fungeringsevne.

Eksempler på spørsmål kan være:

 • Har barnet ditt problemer med å sove på grunn av astmasymptomer?
 • Har du merket noen symptomer i løpet av dagen (hoste, piping i brystet eller åndenød)?
 • Har barnet ditt sluttet med noen aktiviteter på grunn av astmaen?

Avhengig av svarene kan det bli nødvendig å gjøre endringer i behandlingen.  

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.