Bronkitt (akutt)

Publiseringsdato 25.02.2021

Akutt bronkitt er en forbigående infeksjon i slimhinnene i luftrøret og bronkiene. Det vanligste kjennetegnet er vond hoste. Tilstanden går ofte over av seg selv etter noen uker, men noen trenger legebehandling.

Hva er akutt bronkitt?

Har du bronkitt betyr det at slimhinnen i luftveiene er betente (hovne). Nesten alle typer bronkitt er forårsaket av en virusinfeksjon og går vanligvis over innen tre –fire uker.

Bronkitt oppstår gjerne noen dager ute i forløpet av en virusinfeksjon, for eksempel influensa. Når kroppen forsvarer seg mot virus, blir slimhinnen i luftveiene betent og slimproduksjonen øker.

Barn under fire år og eldre mennesker – spesielt de som har andre helseproblemer som påvirker lungene eller hjertet – har høyest risiko for å utvikle bronkitt.

Symptomer

Hovedsymptomet på bronkitt er en vond hoste. Andre symptomer er generell sykdomsfølelse, lett feber og verkende muskler. Hvesing og tung pust ved lette fysiske anstrengelse er også vanlig. Hoste over tid kan gi smerter i brystet, og noen hoster opp slim.

Har du symptomer som bekymrer deg eller lunge- eller hjertesykdom, bør du kontakte lege. Små barn med bronkitt bør også vurderes av lege.

Enkelte symptomer kan være tegn på en mer alvorlig tilstand, som for eksempel lungebetennelse. Du bør kontakte lege ved følgende symptomer:

  • Feber over 38 grader C
  • Svært tung pust
  • Store smerter i brystet (ofte pustesmerter)
  • Rikelig med farget eller blodig oppspytt

Ved mistanke om lungebetennelse, kan legen ta blodprøver og eventuelt henvise til en røntgenundersøkelse av lungene.

Behandling

Bronkitt går stort sett over av seg selv, men reseptfrie legemidler som for eksempel paracetamol kan bedre symptomene. Det er viktig å drikke rikelig med væske.

Legemidler

Noen pasienter som er plaget av hoste, sover bedre om natten med hostedempende legemidler.

Slimløsende legemidler skal gjøre det lettere å hoste opp slim. Du kan få kjøpt slimløsende legemidler på apoteket. Det er imidlertid usikkert om de hjelper mot bronkitt. Slimløsende legemidler er ikke anbefalt ved kronisk bronkitt.

Er du plaget med tung pust, kan du prøve en inhalator som vanligvis brukes mot astma. Behandlingen kan dempe hosten og gi bedre pust, men gjør deg ikke frisk av bronkitten.

Leger forskriver sjelden antibiotika mot bronkitt. Antibiotika har ingen effekt mot virus som er den vanligste årsaken til bronkitt.

Prognose

Hosten gir seg som oftest etter sju til ti dager, men den kan vare lenger. Mange hoster i tre uker eller mer. Har du feber i tillegg bør du kontakte lege.

Enkelte tilstander kan bli verre av bronkitt. Det gjelder for eksempel astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) eller hjertesykdom. Ved disse tilstandene, bør du vurdere å kontakte lege. Det kan også være behov for å justere annen behandling.

Røyking forverrer bronkitten, og du bør derfor unngå å røyke.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.