Ebola

Ebola er en alvorlig, ofte dødelig infeksjon forårsaket av et virus. Det har vært registrert flere utbrudd av Ebola i Afrika siden 1976. Sjansen for å bli smittet i Norge er minimal

Publisert 07. august 2019 | Sist oppdatert 07. august 2019

Ebola-virussykdom forkortes ofte til ebola. Det finnes fire kjente typer av ebola-viruset som kan gjøre folk syke. Zaire-ebolavirus er ansvarlig for de nyeste utbruddene i Afrika.

Utbrudd av ebola antas å starte når infiserte dyr overfører viruset til mennesker. Dette kan skje hvis de spiser mat forurenset med et infisert dyrs avføring eller håndterer rått kjøtt fra et infisert dyr. Dyr som kan overføre viruset til mennesker, er for eksempel flaggermus og aper.

Når ebolaviruset kommer inn i en persons kropp, invaderer det cellene og skaper kopier av seg selv. Deretter brister cellene, slik at viruset kan spre seg. Viruset er rettet mot immunforsvarets celler og svekker dermed kroppens naturlige forsvar. Dette er en av grunnene til at mange mennesker blir svært syke av ebola-infeksjonen. Viruset kan føre til alvorlig blødning, organskade og død.

Risikoen for å få ebola er svært reell for folk som bor i, eller reiser i land med utbrudd av sykdommen, samt for helsepersonell som behandler smittede i disse landene. Men for mennesker i land langt borte fra Afrika er sjansen for å bli smittet svært liten.

Viktig å vite om ebola

 • Ebola smitter gjennom direkte kontakt med kroppsvæsker fra en smittet person. Disse kroppsvæskene omfatter blod, urin, avføring, oppkast, svette, spytt, sæd, vaginalt sekret og brystmelk.
 • Ebola spres ikke gjennom luften (for eksempel når noen hoster eller nyser) eller gjennom uformell kontakt (for eksempel å være i samme bygning som noen med ebola eller å passere dem på gata).
 • Ebola-symptomene utvikles innen 21 dager etter at viruset kommer inn i kroppen.
 • Hvis du tror du kan ha blitt utsatt for viruset, og du begynner å føle deg uvel, må du ringe legevakten og gjøre det klart at du kan ha kommet i kontakt med viruset. Legevakten vil veilede deg videre.  
 • De som blir diagnostisert og behandlet raskt, har en bedre sjanse for å overleve sykdommen.
 • Mange legemidler mot ebola blir nå utviklet og testet, men effekten er ikke avklart ennå.
 • Det finnes en vaksine som brukes i områder med utbrudd.
 • Behandling av ebolasyke fokuserer på "støttende behandling". Dette innebærer å behandle pasientenes symptomer (som feber og smerter), og å forhindre at de blir dehydrert (får for lite væske i kroppen).

Symptomer

De første symptomer på ebola er lik symptomene til mange sykdommer forårsaket av virus.

Disse kan være:

 • Temperatur over 38,6 ° C
 • Tretthet (fatigue)
 • Tap av appetitt
 • Kvalme eller oppkast
 • Diaré
 • Hodepine
 • Magesmerter
 • Muskelsmerter
 • Intens svakhet
 • Sår hals
 • Brystsmerter og hoste
 • Uforklarlige blødninger og blåmerker

 Etter hvert som sykdommen blir verre, kan den føre til andre symptomer. Disse kan omfatte:

 • Utslett
 • Blødning
 • Hikke
 • Forvirring
 • Krampeanfall

Diagnose

Leger kan vanligvis ikke diagnostisere ebola basert på symptomene alene. Dette skyldes at tidlige symptomer på ebola ligner på symptomene til vanlige sykdommer, som for eksempel influensa. Ebola-symptomer kan ha lignende symptomer som malaria, en vanlig sykdom i deler av Afrika. Noen mennesker har både malaria og ebola.   De vanligste symptomene i 2014-utbruddet av ebola var feber, tretthet, tap av matlyst, oppkast, diaré og hodepine. Diagnostisering av ebola gjøres på bakgrunn av symptomer, sannsynlighet for viruskontakt og resultatene av blodprøver. 

Blodprøvetesten kalles en omvendt transkriptase-polymerase kjedereaksjon (RT-PCR). Det kan vise om en person har viruset i kroppen. Hvis noen har en negativ test (en test som viser at de ikke har viruset), vil legene gjenta testen innen 48 timer for å være sikre på at personen ikke har blitt smittet. Det er nå utviklet utstyr til hurtigdiagnostisering fra et lite stikk i fingeren.

Behandling

Behandling av ebola har to hovedmål:

 • Hindre at smitten sprer seg til andre mennesker (smittevern)
 • Gi støttende behandling

Overføring av antistoffer fra ebola-overlevende har også vært forsøkt. Flere legemidler og vaksiner er under utvikling.

Smittevern

Når leger mistenker at noen har ebola, tar de strenge forholdsregler for å hindre at viruset sprer seg. Pasienten blir undersøkt, diagnostisert og behandlet i et separat rom, med eget toalett. Når helsepersonell kommer inn på rommet, har de beskyttende klær som dekker hele kroppen - inkludert øyne, hode og hender - så ingen hud er utsatt. De følger strenge prosedyrer når de tar på seg og tar av seg beskyttelsesdrakten hver gang de skal inn på pasientens rom, slik at de ikke kommer i kontakt med viruset.

Støttende behandling

Støttende behandling innebærer tre ting:

Behandling av symptomer. Ebola-pasienter får vanligvis paracetamol for å redusere feber og smerte. Sterkere smertestillende midler, for eksempel morfin, kan brukes mot sterke smerter. Folk kan bli gitt legemidler for å hjelpe med kvalme og oppkast, halsbrann, svelgeproblemer og kramper.

Forebygging og behandling av dehydrering. Mange ebola-pasienter kaster opp og har diaré. Dette betyr at kroppen uttørres og saltbalansen forstyrres. Pasienten kan gis spesielle drikker (rehydreringsvæske) eller få væske direkte inn i en blodåre (intravenøs væskebehandling, også kalt drypp).

Behandling av andre problemer som infeksjonen kan forårsake. Ebola kan føre til problemer i hele kroppen. Disse kan omfatte alvorlige indre og ytre blødninger, organskade og organsvikt. Ved alvorlig blødning kan pasienten gis en overføring av blodplater og plasma fra andres blod. Nyresvikt blir ofte behandlet med dialyse (dette innebærer å la en maskin ta over nyrenes arbeid). Dialyse er vanligvis ikke tilgjengelig i land med begrensede helseressurser. Personer med ebola kan også få sepsis ("blodforgiftning"). Dette kan være forårsaket av en sekundær bakterieinfeksjon. Antibiotika brukes for å behandle dette.

Blodoverføringer fra overlevende

Folk som har overlevd ebola, har utviklet spesielle proteiner (antistoffer) i blodet som dreper viruset. Folk som er syke med ebola, blir noen ganger gitt blod fra ebola-overlevende, slik at de kan bruke de overlevendes antistoffer til å bekjempe infeksjonen. Selv om det ikke er noen organisert forskning på dette ennå, tyder dokumentasjon fra ebola-utbrudd på at dette kan hjelpe ebolasyke. Det er imidlertid ikke alltid at blod fra overlevende er tilgjengelig.

Behandling under utprøving

Flere legemidler blir nå utviklet for å bidra til å forhindre og behandle utbrudd av ebola.

 • Det finnes vaksine som virker forebyggende mot ebola

Medikamentell behandling utvikles for å bekjempe infeksjonen direkte.

Forebygging

Hvis du bor i eller reiser i et område med et ebola-utbrudd

 • Vask hendene ofte med såpe og vann, eller bruk et alkoholbasert hånd-desinfeksjonsmiddel.
 • Unngå kontakt med andres blod eller andre kroppsvæsker
 • Ikke ta i ting som vært i kontakt med en smittet persons kroppsvæsker (for eksempel, klær, sengetøy, medisinsk utstyr og nåler)
 • Unngå likskue- eller begravelsesritualer som krever berøring av kroppen til noen som har dødd av ebola
 • Unngå kontakt med dyr som kan bære viruset, som flaggermus og aper. Dette inkluderer å unngå kontakt med kroppsvæsker og rått kjøtt fra disse dyrene.
 • Hvis det er mulig, unngå sykehus i Vest-Afrika der pasienter med ebola blir behandlet
 • Ring legevakten dersom du får symptomer på ebolainfeksjon dersom du har reist i et område med ebola-utbrudd siste tre uker  

Hvis du bor i et land der viruset ikke har spredt seg

Med mindre du har hatt nær kontakt med noen med ebola, er sjansen for å bli smittet med ebola ytterst liten. Du trenger ikke å ta noen spesielle forholdsregler for å beskytte deg selv mot viruset.

Prognose

Anslag over hvor mange mennesker som dør av ebola, varierer sterkt, fra 25-50 av 100 personer.. Sjansen for å overleve avhenger av:

 Hvilken type ebola-virus du er smittet av. Viruset som forårsaket 2014-utbruddet, Zaire ebolavirus, er det mest dødelige. I tidligere utbrudd har det drept opptil 90 av 100 personer som ble smittet. Men i i de siste utbruddene har flere overlevd sykdommen med omtrent 50 av 100 som dør. Hvor raskt du blir diagnostisert og behandlet. Hvis støttende behandling starter tidlig, kan det gi kroppen din en bedre sjanse for å bli kvitt viruset.

 • Hvor du blir behandlet. De fleste ebola-utbrudd skjer i områder med begrensede helseressurser. Det betyr færre folk er i stand til å få støttende behandling av god kvalitet. Pasienter som får god behandling, har større sannsynlighet for å bli frisk. Noen undersøkelser tyder på at med bedre behandling, vil færre enn 40 av 100 personer med ebola dø.

 Hvor kan jeg få mer informasjon?

Folkehelseinstituttet gir informasjon blant annet til helsepersonell

Verdens helseorganisasjon (WHO)

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.