Hepatitt C

Hepatitt C er en virusinfeksjon som kan skade leveren. Mange vet ikke at de er smittet fordi det kan gå mange år før symptomene utvikler seg. Alle tilbys gratis behandling, og behandlingen er enkel og effektiv.

Redaksjonen, Helsebiblioteket.no
Publisert 04. november 2022 | Sist oppdatert 04. november 2022

Hva er hepatitt C?

Hepatitt C virus finnes i blodet til smittede personer. Smitte kan derfor skje gjennom blodsmitte, det vil si at virusinfisert blod overføres til blodbanen til en frisk person. Kroppen kan nedkjempe viruset på naturlig måte uten behandling. Dette skjer for mellom 15-45 av 100 personer som er smittet av viruset, men vanligvis forblir viruset i blodet. Hvis infeksjonen har vart i mer enn seks måneder, kalles det kronisk hepatitt C.

Det finnes seks ulike typer hepatitt C-virus som har ulike gener. Disse nummereres fra 1 til 6 og betegnes som ulike genotyper (genvarianter). De fleste i Vest-Europa har genotype 1,2 eller 3.

Smitte

Det ikke alltid man finner ut hvordan smitten ble overført, men de fleste som er smittet med hepatitt C har fått infeksjonen ved å dele nåler i forbindelse med injeksjon av ulovlige narkotiske midler. Noen har dessverre fått blodoverføring med hepatitt C-virus før 1993. Blodgivere har i Norge blitt testet for hepatitt C siden 1990, men først fra 1993 var testene helt pålitelige.

Helsepersonell kan bli smittet via stikkskader med infiserte nåler, for eksempel når de stikker seg på sprøyter som er brukt på pasienter med hepatitt C. Noen barn er født med hepatitt C fordi mødrene deres har viruset. Det er også en liten mulighet for å bli smittet ved ubeskyttet sex. 

Du kan ikke bli smittet av hepatitt C ved berøring eller kyssing, heller ikke ved å dele husholdningsartikler som tallerkener, kniver eller gafler.

Symptomer

Hepatitt C kan gi milde symptomer som tretthet, men mange er helt symptomfri. Andre igjen opplever at symptomene kommer og går.

Hovedsymptomene ved hepatitt C:

 • Gulskjær i huden og på det hvite i øynene (gulsott)
 • Tretthet
 • Mørk urin
 • Smerter i øvre høyre del av magen
 • Vekttap og appetittløshet
 • Sykdomsfølelse

Sannsynligheten for å få symptomer er størst dersom infeksjonen har vart lenge og gitt leverskade. Dersom hepatitt C-viruset fortsetter å ødelegge leveren over lang tid, kan plagene bli mer alvorlige. Uten behandling får omtrent 20 av 100 skrumplever (levercirrhose). Tilstanden blir som oftest verre med tiden, og kan føre til leversvikt.

Symptomene på leversvikt:

 • Mageomfanget kan øke
 • Muskelsvakhet
 • Hovne ankler
 • Hudkløe

Ved utvikling av symptomer, eventuelt forverring, bør lege kontaktes.

Hvem bør testes for hepatitt C?

 • Personer som noen gang har injisert stoff med sprøyte
 • Alle som får LAR-medisin
 • Personer som har sniffet kokain
 • Mottakere av blodprodukter før 1992 i Vest-Europa, Nord-Amerika, Japan og Australia
 • Mottakere av blodprodukter uansett tidspunkt i andre enn de ovenfor nevnte landene
 • Innvandrere fra definerte områder
 • Personer som kan ha blitt utsatt for stikk fra urene sprøyter
 • Barn født av anti-HCV-positive mødre
 • HIV-positive
 • Pasienter med forhøyet ALAT i over 6 måneder
 • Nyresviktpasienter i dialyse
 • Personer med ikke-profesjonelt utførte tatoveringer
 • Personer som er eller har vært fengslet

En positiv blodprøve bekrefter at viruset er i blodet, men testen sier ikke noe om viruset har påvirket leveren eller hvor lenge smitten har vært i kroppen. Ved påvisning av hepatitt C-viruset vil det være aktuelt å ta flere blodprøver for å se om leveren er skadet (leverfunksjonsprøver). Alanin aminotransferase test (ALAT) og aspartat aminotransferase test (ASAT) er to leverfunksjonsprøver som tas ved en blodprøve.

Det kan også bli aktuelt å gjøre elastografi med Fibroscan eller ta ut en liten bit av leveren (leverbiopsi) og undersøke den i mikroskop. Undersøkelsen vil vise om viruset har gitt leverfibrose eller levercirrhose.

Livsstilsråd

Dersom du har hepatitt C, bør du unngå alkohol som selv i små mengder kan skade leveren. I noen tilfeller vil legen anbefale pasienter med hepatitt C å ta vaksiner som beskytter mot hepatitt A og hepatitt B. Hvis du allerede er smittet av disse virusene, i tillegg til hepatitt C, kan dette fremskynde skade på leveren.

Behandling

Alle som kan være smittet av hepatitt C, bør teste seg. Om du får påvist hepatitt C, tilbys du gratis behandling. Behandlingen er enkel og effektiv: én tablett daglig i 8-12 uker. Heldigvis gir tablettene lite bivirkninger i motsetning til tidligere behandling. 

I Norge satses det på å redusere forekomsten av hepatitt C med 90% innen 2023. Derfor er det viktig at denne informasjonen blir spredt til alle i risikogruppen.

Prognose

Behandlingen fjerner virus fra kroppen hos de fleste. Vellykket behandling stanser utvikling av komplikasjoner, så det er ingen grunn til å utsette behandlingen.

Det er vanskelig å forutsi for den enkelte hvordan sykdommen vil utvikle seg uten behandling. Alle bør henvises til spesialist for vurdering av behandling. Mange lever med hepatitt C- viruset i kroppen i mange år uten at de får noen helseproblemer. Andre får alvorlig skrumplever med leversvikt. Er du blant de som har fått skrumplever, kan operasjon bli nødvendig med en levertransplantasjon. Dette er en stor operasjon, men det kan redde livet ved en alvorlig leverskade.

For mer omfattende informasjon kan du lese mer om Hepatitt C på helsenorge.no

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.