Paracetamolforgiftning

En overdose med paracetamol kan forårsake varig leverskade og være dødelig, men de færreste får varig mén. Er du bekymret for at du selv eller noen andre har tatt for mye paracetamol, bør du ringe ambulansen straks.

Redaksjonen, Helsebiblioteket.no
Publisert 15. september 2021 | Sist oppdatert 15. september 2021

Hva er overdose med Paracetamol?

Paracetamol er et reseptfritt legemiddel som brukes mot smerter og virker febernedsettende. Den anbefalte dosen for en voksen skal ikke overstige 4 gram (4 g eller 4000 milligram (mg)) i en 24-timers periode. Enhver mengde mer enn dette kan være giftig. Doseringen for barn er svært lav og avhenger av barnets alder.

For mye paracetamol kan forårsake leverskade, og tar du en overdose paracetamol slik at du får leversvikt, kan dette være dødelig.

Det er flere grunner til at man uforvarende kan ta for mye paracetamol. Dette kan for eksempel skje om man misforstår instruksjonene på pakningsvedlegget, eller hvis man samtidig tar andre legemidler som inneholder paracetamol uten å vite det.

Uønskede overdoser hos barn kan også skje hvis foreldre eller omsorgspersoner ikke bruker de spesielle måleskjeene eller koppene som følger med legemiddelet, eller hvis de ikke bruker dem riktig.

Noen tar dessverre en overdose paracetamol med overlegg, som et selvmordsforsøk.

Symptomer 

En overdose av paracetamol gir sjelden merkbare symptomer i de første 24 timene, men noen kan oppleve:

 • Tap av appetitt
 • Kvalme
 • Oppkast
 • Magesmerter

Tegn på leverskade utvikler seg vanligvis to eller tre dager etter en overdose. Disse kan omfatte:

 • Smerte og ømhet på høyre side av brystet
 • Kvalme
 • Oppkast
 • Gulfarging av huden og av det hvite i øynene (gulsott)

Behandling

Ved mistanke om overdose må du kontakte legevakt/ambulanse raskt. For at du skal få best mulig hjelp bør du fortelle legen din:

 • Tidspunktet du tok paracetamol
 • Hvor stor dosen var
 • Om du tok paracetamol sammen med alkohol. Hvis ja, bør du oppgi mengde alkohol. Kombinasjonen alkohol/paracetamol kan øke risikoen for leverskade.
 • Hvilke andre legemidler evt. narkotika du har tatt samtidig med paracetamol

De fleste som har tatt for mye paracetamol blir friske med motgift og nøye overvåkning på sykehuset. Personalet vil regelmessig sjekke hvor mye paracetamol som er i blodet, og det kan bli gjort undersøkelser for å avdekke om du har fått leverskade.

Legemiddelbehandling

Legemiddelet acetylcystein brukes når legene mistenker fare for leverskade. Acetylcystein er svært effektivt for å forebygge og redusere leverskade, selv hos personer som har tatt store overdoser. Behandlingen fungerer best når legemiddelet blir gitt så tidlig som mulig etter en overdose.

Acetylcystein kan gis som tabletter, men blir ofte gitt som intravenøst (IV) drypp, da tabletter kan forårsake kvalme og oppkast. Andre bivirkninger kan være utslett, kløe, pusteproblemer og i sjeldne tilfeller død.

Noen leger behandler paracetamoloverdose med kulltabletter. Tanken er at trekull tiltrekker seg giftige stoffer i fordøyelsessystemet. Når du går på toalettet vil disse stoffene forsvinne ut av kroppen uten å gjøre skade.

Forebyggende råd mot overdose

Det finnes flere gode råd for å unngå overdose, som for eksempel:

 • Ikke ta (eller gi) mer enn anbefalt dose. Hvis du selv eller barnet ditt har store smerter eller feber, kan det være fristende å bruke mer paracetamol enn anbefalt. Men dette kan være farlig. Oppsøk derfor lege hvis vanlige smertestillende som paracetamol ikke har god nok effekt.
 • Følg nøye doseringsrådene på pakningsvedlegget. For eksempel er den anbefalte maksimale voksendosen i en 24-timers periode 4000 mg, men det betyr ikke at du kan ta alt på en gang. For en voksen betyr dette vanligvis to 500 mg tabletter hver 6. til 8. time.
 • Vær oppmerksom på andre legemidler som inneholder paracetamol. Det er lett å ta for mye paracetamol hvis du bruker andre legemidler som inneholder dette virkestoffet. Les derfor pakningsvedlegget nøye for å se om legemiddelet du tar i tillegg, også inneholder paracetamol. Hvis du er i tvil om dosering kan du spørre om råd på apoteket.
 • Det er forskjellige doser for voksne og barn, og for barn i ulike aldre. Følg doseringsinstruksjoner på pakningsvedlegget avhengig av barnets alder og vekt. For eksempel vil den anbefalte dosen av flytende paracetamol for et barn på 12 måneder være forskjellig fra dosen for et barn i alderen 2 til 4 år, og så videre. Et barn som er lite for alderen, kan trenge mindre enn et større barn.
 • Til barn, bruk skjeen, koppen eller sprøyten som følger med. For at du skal være helt trygg på at du gir riktige dose flytende paracetamol tilpasset barnets alder, bør du bruke en spesiell måleskje eller en målekopp. Hvis disse hjelpemidlene ikke følger med i pakningen for legemiddelet, så får du kjøpt det på apoteket.

Prognose

De fleste gjenoppretter hele leverfunksjonen, vanligvis etter mellom en til tre uker etter en overdose med paracetamol.

Om lag 10 av 100 personer vil få varige leverskader etter en overdose, og noen vil trenge en levertransplantasjon. 1 og 2 av hver 100 pasienter vil dø av leversvikt. Hvis du begikk et selvmordsforsøk med paracet, bør du drøfte videre oppfølging med legen. Mange har stor nytte av samtaleterapi.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.