Søvnvansker hos barn

Mange barn har problemer med å roe seg ved sengetid eller våkner ofte i løpet av natten. Enkle råd kan hjelpe barn til å sove bedre.
Redaksjonen, Helsebiblioteket.no
Publisert 23. april 2021 | Sist oppdatert 23. april 2021

Hva er søvnvansker hos barn?

Barn som har vansker med å sovne eller å forbli sovende natten gjennom, kan ha et søvnproblem. Men det er ikke slik at alle barn som av og til våkner om nettene eller er urolig ved leggetid, trenger behandling.

Denne brosjyren er ment for barn over to år gamle, uten andre helseproblemer.

Symptomer

Et barn kan ha søvnvansker hvis det har ett eller flere av følgende symptomer:

 • Barnet våkner opp tre eller flere ganger i løpet av en natt minst fire kvelder i uken.
 • Barnet våkner opp og er våken mer enn 20 minutter hver kveld/natt, eller er oppe og går i løpet av natten.
 • Barnet må tas inn i foreldrenes seng for å få sove.
 • Barnet nekter å legge seg, kan ha raserianfall ved sengetid eller det tar mer enn 30 minutter å legge barnet.
 • Problemer med mareritt, nattskrekk og søvngjengeri.

Behandling

Positiv leggerutine

Det første som anbefales er å få til en positiv leggerutine. Dette kan hjelpe barnet å falle til ro raskere og føre til at barnet våkner mindre om natten. Forskning viser at barn har færre raseriutbrudd og roer seg raskere ved sengetid innen seks uker etter at man har startet en såkalt positiv leggerutine, også kalt god søvnhygiene. En positiv leggerutine innebærer:

 • En kort beroligende rutine som leder opp til det å legge seg.
 • Et stille, mørkt, behagelig og ikke for varmt eller kaldt barnerom.
 • Unngå støyende lek før leggetid.
 • Unngå å gi barn coladrikker og sjokolade.

Søvntrening

Søvntrening kan også hjelpe barnet til å roe seg ned om kvelden og redusere oppvåkninger om natten. Undersøkelser har vist at en måned med søvntrening fører til at barn våkner sjeldnere i løpet av natten, bruker mindre tid på å roe seg om kvelden og er mer tilbøyelig til å sovne igjen etter å ha våknet om natten. Søvntrening innebærer at man ikke umiddelbart går inn til barnet selv om det gråter. Det kan oppleves tungt å la et barn gråte for seg selv, men gradvis vil dette gjøre leggingen enklere.

Ved søvntrening økes gradvis fravær fra barnet. Først venter du to minutter før du går inn til barnet. Neste gang barnet våkner, venter du fire minutter før du går inn. Deretter utvides tiden gradvis til maksimum 20 minutter. Den fysiske avstanden mellom deg selv og barnet kan også økes gradvis. Du kan starte med å sitte ved siden av barnets seng. Neste kveld flytter du deg 30 centimeter unna. Deretter økes avstanden gradvis til du er utenfor soverommet.

Husk at disse rådene gjelder friske barn over 2 år.

Søvntrening er omdiskutert blant helsepersonell og foreldre. Noen psykologer mener denne tilnærmingen er uheldig. Du kan diskutere dette nærmere med fastlegen eller annet helsepersonell for individuell tilpasning.

Legemidler

Det finnes ikke sovemidler som er godkjent til bruk hos friske barn ned til 2 år i Norge.

Melatonin er godkjent for bruk i Norge til barn ned til 2 år dersom de har barneautisme.

Oppstart med melatonin skjer oftest hos en barne- og ungdomspsykiater eller en søvnspesialist.

Andre tiltak

Det anbefales ofte andre tiltak for barn som har søvnproblemer selv om det ikke har vært mye forskning på dette området. Følgende tiltak kan forsøkes:

 • Unngå at barnet sover for sent eller for lenge om ettermiddagen.
 • Pass på at barnet er i fysisk aktivitet om dagen.
 • Sørg for at barnet er ute i dagslys. Dagslys hjelper kroppen til å produsere naturlig melatonin. Melatonin kalles gjerne “mørkets hormon”, og det regulerer døgnrytmen vår.

Ved vanskeligheter med håndtering av barns søvnproblemer, kan du ta kontakt med legen eller helsestasjonen.

Dersom barn går i søvne, må hjemmet sikres. Det kan være aktuelt å sette en sikring på toppen av trappen og sørge for at vinduer er låst.

Prognose

Når barn har søvnproblemer kan de få konsentrasjonsvansker på dagtid. Dette kan gjøre dem humørsyke og gretne. Noen barn vokser av seg søvnproblemene, men alvorlige søvnvansker kan vare i lang tid. Derfor er det viktig å prøve å hjelpe barnet til en god innsovningsrutine.  

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.