Urinveisinfeksjon - blærekatarr

Dersom du merker en brennende eller sviende smerte når du later vannet, kan det skyldes en urinveisinfeksjon. Infeksjonen går ofte over av seg selv innen tre dager, men behandles ofte med antibiotika.

Publisert 21. desember 2022 | Sist oppdatert 21. desember 2022

Hva er urinveisinfeksjon?

Nedre urinveisinfeksjon kalles også blærekatarr eller cystitt. Øvre urinveisinfeksjon (nyrebekkenbetennelse) omtales ikke i denne brosjyren.

Vanligvis inneholder urinen ingen bakterier, men noen ganger sprer bakterier seg fra endetarmen til urinrøret. Herfra kan bakteriene forflytte seg opp til blæren og forårsake en infeksjon i urinblærens og urinrørets slimhinner. Både menn og kvinner kan få urinveisinfeksjon, men det er mye vanligere hos kvinner.

Det finnes noen risikofaktorer for en urinveisinfeksjon, som for eksempel:

  • Sex
  • Bruk av en vaginal sædcelledrepende krem eller gel
  • Diabetes
  • Urinkateter, et rør som fører urin ut fra blæren din
  • Høy alder
  • Overgangsalder/menopause
  • Graviditet

Noen kvinner er plaget med tilbakevendende urinveisinfeksjon (residiverende urinveisinfeksjon).

Symptomer

De vanligste symptomene på urinveisinfeksjon er sviende smerter når du later vannet og trang til å tisse oftere enn vanlig. Urinen kan ha en blakket farge, lukte vondt eller inneholde blod. Du kan også ha smerter nederst i magen.

Hvis symptomene er plagsomme eller forverres, bør du kontakte lege. Ta med urinprøve, gjerne fra morgenurinen.

Noen ganger kan urinveisinfeksjonen spre seg til nyrene. Dette kalles øvre urinveisinfeksjon eller nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt). Dette er en mer alvorlig tilstand, og du bør oppsøke lege omgående dersom du også har symptomer på nyrebekkenbetennelse. Vanlige symptomer er feber, smerte i siden, kvalme og oppkast.

Behandling

Ukompliserte urinveisinfeksjoner, det vil si blærekatarr hos ikke-gravide og ellers friske kvinner som ikke er spesielt utsatt for infeksjon, går ofte over av seg selv i løpet av tre dager. Urinveisinfeksjon behandles likevel ofte med en antibiotikakur.

Antibiotikabehandling

Ved ukomplisert urinveisinfeksjon hos kvinner før overgangsalder, kan legen forskrive en tredagers kur med antibiotikatabletter. Gravide behandles sju dager.  Menn og eldre behandles i fem dager. Det hjelper de fleste. Vanlige legemidler er trimetoprim, pivmecillinam eller nitrofurantoin.

Forebygging

Dersom du får hyppige infeksjoner, finnes det forebyggende tiltak du kan prøve.

I en artikkel konkluderer JAMA Internal Medicine med at inntak av mer enn 1,5 l vann daglig er et ufarlig og billig tiltak som potensielt kan halvere risiko for ny blærekatarr hos dem som rammes hyppig.

Som et praktisk råd anbefales 2 glass vann ekstra til hvert måltid for de kvinnene som er plaget med UVI opp til 3-4 ganger i året.

Det kan være lurt å unngå sure drikker som fruktjuice og drikker som kan irritere blæren, som for eksempel kaffe.

Du kan prøve paracetamol for å dempe smerten. Å holde en varmeflaske over magen kan også være lindrende.

Vi vet egentlig ikke om tranebærjuice eller kapsler med konsentrert tranebærekstrakt kan bidra til å forebygge urinveisinfeksjon, fordi forskningen gir sprikende resultater. Noen opplever at tranebærprodukter kan gi sure oppstøt og hyppigere avføring.

Mange kvinner forteller at vannlating rett etter sex virker forebyggende, men heller ikke her kan forskningen gi et sikkert svar. Det kan likevel være verdt å prøve, spesielt hvis du er plaget med urinveisinfeksjon etter at du har hatt sex.

Hvordan forebygge gjentatte urinveisinfeksjoner med legemidler

Noen har svært ofte urinveisinfeksjoner. Da kan det være aktuelt å utrede årsaken nærmere og vurdere forebyggende behandling.

En forebyggende metode, er lavdosebehandling med antibiotika i seks til tolv måneder. Forskning viser at dette kan redusere antall urinveisinfeksjoner når behandlingen pågår.

Vanlige antibiotika er trimetoprim og nitrofurantoin. Hvor ofte du tar antibiotika kan variere fra en gang om dagen, annenhver dag, en i uken eller en i måneden.

Dersom du er gravid og fortsetter å få urinveisinfeksjoner, kan du henvises til en spesialist. Det er ikke alle typer antibiotika som er trygt å bruke hvis du er gravid. Det er behov for mer forskning for å kunne si hvor lenge du trenger å bruke antibiotika og hvilken antibiotika som har best effekt.

Antibiotika kan gi bivirkninger, men de er ofte milde. De vanligste er mageproblemer, utslett og soppinfeksjon.

Alternativt til lavdosebehandling, er å ta en antibiotikatablett innen to timer etter at du har hatt sex. Det finnes forskning som viser at dette er like effektivt. Vanlige antibiotika er nitrofurantoin eller trimetoprim.

Et tredje alternativ er å ta en antibiotikatablett så snart du får symptomer. Legen kan forskrive en resept på forhånd. Det finnes imidlertid ikke nok forskning for å fastslå om dette er en god metode.

Har du passert overgangsalderen, kan østrogenkrem i skjeden eller vaginale østrogenkapsler forebygge urinveisinfeksjoner. Se også pasientbrosjyren "Overgangsalder: Bør jeg ta østrogen?".

Prognose

En blærekatarr går ofte over av seg selv innen tre dager til en uke uten behandling, men skjer ikke dette, hjelper det med en kort antibiotikakur for de fleste.

Er du plaget med flere enn to urinveisinfeksjoner i året, over noen år, er det sannsynlig at du vil få flere infeksjoner uten forebyggende behandling. 

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.