6 av 10 fortsatt friske tre år etter Rask psykisk helsehjelp (FHI)

66 prosent av klientene i Rask psykisk helsehjelp var fortsatt friske tre år etter behandling. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

6 av 10 fortsatt friske tre år etter Rask psykisk helsehjelp (FHI)
Forskerne fant vedvarende bedring i livskvalitet, daglig fungering og arbeidsdeltakelse. Ill.foto: Mostphotos.
Publisert 10. januar 2023 | Sist oppdatert 13. september 2023

– Funnene støtter den langsiktige effektiviteten av behandlingen ved Rask psykisk helsehjelp. Samtidig bør resultatene tolkes med forsiktighet, sier Robert Smith, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Forskere ved FHI har undersøkt hvordan det gikk med 459 personer som fikk hjelp ved Rask psykisk helsehjelp hele tre år etter behandlingsstart. 63 prosent av klientene ble fortsatt regnet som friske to år etter behandling, og 66 prosent etter tre år. Til sammenligning var denne andelen 62 prosent etter avsluttet behandling ved seks måneders oppfølging. Forskerne fant vedvarende bedring i livskvalitet, daglig fungering og arbeidsdeltakelse.

Smith understreker at funnene bør tolkes med forsiktighet fordi studien mangler sammenligningstall fra kontrollgruppen ved andre og tredje år. Mange av de som ble inviterte til oppfølgingsstudien ved andre og tredje år svarte heller ikke på undersøkelsen.

Les hele saken: 6 av 10 fortsatt friske tre år etter Rask psykisk helsehjelp (FHI)