ADHD øker risiko for PTSD hos pasienter med alkoholbrukslidelse (ROP)

En ny studie viser at nesten halvparten av pasientene som var innlagt for alkoholmisbruk, hadde symptomer på ADHD. Studien viser også at det å ha mye ADHD-symptomer er en risikofaktor for å utvikle PTSD.
ADHD øker risiko for PTSD hos pasienter med alkoholbrukslidelse (ROP)
85 prosent av kvinnene med ADHD og alkoholbrukslidelse hadde barndomstraume. Ill.foto: Mostphotos.
Publisert 05. oktober 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

Av Marte Frimand

– Vi brukte ASRS (Adult ADHD Self-Report Scale) til å måle ADHD-symptomer hos pasientene. 46 prosent av pasientene scoret over cut-off. Det er høyt, men forventet, sier Ingeborg Bolstad, leder av studien, og postdoktor ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP).

Hovedmålet med studien var å undersøke utbredelsen av ADHD-symptomer, og om de med mye ADHD-symptomer hadde større risiko for å utvikle PTSD. Undersøkelsen ble gjort hos 85 pasienter som var innlagt for behandling av alkoholbrukslidelse.

Bør være oppmerksom på PTSD

Av de som scoret høyt på ADHD-symptomer, hadde 23 prosent også PTSD. Til sammenlikning, hadde kun 7 prosent av de som scoret under cut-off, PTSD. Høyere ASRS-score var assosiert med PTSD selv når alder, kjønn og traumer ble justert for.

– Når man får inn pasienter med mye ADHD-symptomer, bør man være oppmerksom på traume og PTSD. Vi vet at de som har flere lidelser, ofte er dårligere enn de som ikke har det. Da kan det være vanskeligere å få til en god behandling, sier Bolstad, og legger til at det var et påfallende høyt traumenivå i denne gruppen.

– Hundre prosent av kvinnene hadde barndoms- eller voksentraume. 85 prosent av de som hadde ADHD, hadde barndomstraume, sier hun.

Les hele saken: ADHD øker risiko for PTSD hos pasienter med alkoholbrukslidelse (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om adhd, rus og avhengighet og traumer stress og overgrep, eller gå til siste nummer av PsykNytt.