BMI assosiert med mental helse (JAMA Psychiatry)

Ungdom med lav BMI og høy BMI har mer subjektive psykiske helse-plager enn barn og ungdom med sunn kroppsvekt, konkluderer en studie i JAMA Psychiatry. Artikkelen er fritt tilgjengelig.

BMI assosiert med mental helse (JAMA Psychiatry)
Sunn vekt ga best psykisk helse. Ill. foto: Colourbox.
Publisert 04. juni 2024 | Sist oppdatert 06. juni 2024

Overvekt og fedme rammer over 300 millioner unge over hele verden. Er det en sammenheng mellom BMI og mental helse?

En fersk analyse av en stor spørreundersøkelse blant over en million skoleelever i Nord-Amerika og Europa beregnet sammenhengen mellom BMI og mental helse. Analysen benyttet data fra 2002 til 2018. Deltakerne var barn og ungdom i alderen 11 til 15 år, og alle undersøkte barn ble inkludert i analysen.

Undersøkelsen konkluderte med at store vekt-avvik ga mer subjektive psykiske helseplager enn små, og at plagene økte over tid. Kurven har en U-form: Jo større vekt-avvik, desto mer subjektive psykiske plager. Kurven forandrer seg etter hvert som barna blir eldre. Mens de yngste barna var omtrent like plaget av å være undervektig som overvektig, ble det for de eldre barna betydelig verre å være overvektig enn undervektig.

En bestemt BMI-verdi er ikke nok til å si om et barn er undervektig eller overvektig. Det er også viktig hva barnets vekt og høyde er, sammenlignet med jevnaldrende. Barn med en lavere BMI enn 95 prosent av alle barn (5-percentilen) regnes som undervektige, og barn med en høyere BMI enn 95 prosent av alle barn (95-percentilen) har fedme. En god illustrasjon av dette finnes i Wikipedia-artikkelen om BMI. Der går det for eksempel fram at en 8-årig gutt med en BMI på 16 vil ha normal vekt, mens en 18-åring med BMI på 16 vil være alvorlig undervektig. Kurvene for BMI-percentiler er avhengige av kjønn og alder.

Artikkelen er fritt tilgjengelig her: Dose-Dependent Association Between Body Mass Index and Mental Health and Changes Over Time (JAMA Psychiatry)

Andre aktuelle lenker:

Body Mass Index, BMI (Wikipedia)

Z-score  (Wikipedia)

BMI Classification Percentile And Cut Off Points (National Institutes of Health, NIH)