Bruk læringsverktøy for deg som møter pårørende

Pårørendeprogrammet er navnet på en etablert ressursside for alle fagpersoner som møter pårørende i sin arbeidshverdag. På siden finner du kurs og inspirerende tekster for arbeid med ulike pårørendegrupper, for eksempel barn med ADHD og mennesker med demens.

Bruk læringsverktøy for deg som møter pårørende
Nettsiden inneholder blant annet informasjon om pårørendes plikter. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 09. januar 2024 | Sist oppdatert 08. januar 2024

Pårørendeprogrammet har blant annet e-læringskurs og en rekke filmer om arbeidet i konkrete kommuner.

Tekster til fordypning høres kanskje omfattende ut, men tekstene er korte, lettleste og tar opp viktige temaer som for eksempel:

  • Hvilke plikter har egentlig de pårørende
  • Å ivareta både pårørende og taushetsplikten
  • Journalføring av opplysninger fra pårørende

Sidene til Pårørendeprogrammet er delt i temaene I helsetjenesten, På skolen, I arbeidslivet og For studenter. Pårørendeprogrammet går altså betydelig videre enn bare arbeid med personalet innen psykisk helsevern.

Sidene er utviklet og driftes av Stiftelsen Pårørendesenteret som ble etablert i Stavanger i 1998. Stiftelsen finansieres av offentlige og private tilskudd.