Cochrane Library: Usikkert om tiltak for å øke samvalg virker

Cochrane Library har nylig oppdatert en systematisk oversikt over tiltak for å øke bruken av samvalg.
Cochrane Library: Usikkert om tiltak for å øke samvalg virker
Mange forskjellige studiedesign ble inkludert da man søkte etter samvalg-studier. Ill.foto: Colourbox
Publisert 28. august 2018 | Sist oppdatert 23. juni 2023

Samvalg er en prosess hvor en helsebeslutning blir tatt av pasienten i samråd med helsepersonell. Samvalg har ikke blitt tatt i utstrakt bruk i praksis, ifølge Cochrane Library.

Formål

Formålet med studien var å bestemme effektivitet av tiltak for å øke bruken av samvalg blant helsepersonell. Forskerne vurderte tiltak rettet mot pasienter, tiltak rettet mot helsepersonell og tiltak rettet mot begge gruppene.

Søkemetoder

Forskerne søkte i  CENTRAL, MEDLINE, Embase og fem andre databaser. De søkte også to databaser for kliniske forsøk og i artikler fra relevante konferanser. De sjekket også referanselister og kontaktet forfattere for å identifisere flere studier.

Utvalgskriterier

Randomiserte og ikke-randomiserte forsøk, kontrollerte før-og-etter-studier, avbrutte tidsserie-studier som evaluerte tiltak for å øke bruken av samvalg, ble inkludert. De ble evaluert med observatørbaserte eller pasient-rapporterte målemetoder.

Resultater

87 studier med til sammen 45641 pasienter og  3113 helsepersonell ble inkludert. De var for det meste utført i USA, Tyskland, Canada og Nederland. Risk of bias var høy eller uklar.

Forfatternes konklusjoner

Forfatterne konkluderte med at det er usikkert om tiltak for å øke bruken av samvalg er effektive fordi kvaliteten på dokumentasjonen er lav eller svært lav.

Les mer: Interventions for increasing the use of shared decision making by healthcare professionals

Relevante søkeord: samvalg, oppsummert forskning, systematisk oversikt

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om psykisk helsearbeid, eller gå til siste nummer av PsykNytt.