Egen ressursside for deg som arbeider med traumer, stress og overgrep

Klikk deg inn på sidene for traumer, stress og overgrep på Helsebiblioteket! Her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som driver med psykoterapi. På siden finner du også fagnyheter for feltet.
Egen ressursside for deg som arbeider med traumer, stress og overgrep
På Helsebiblioteket finner du blant annet retningslinjer om traumer og overgrep. Ill.foto: Mostphotos.
Publisert 26. mars 2019 | Sist oppdatert 31. august 2022

Traume-sidene har innhold innen blant annet områdene vold i nære relasjoner, omsorgssvikt, PTSD og tortur. Temaene kan være aktuelle for flere yrkesgrupper, fra psykologer og psykiatere til allmennleger og familieterapeuter.

Retningslinjer

Vi lenker til norske retningslinjer når de finnes:

Der det mangler norske retningslinjer, har vi lenket til engelske, svenske og danske retningslinjer.

Oppsummert forskning

Under Oppsummert forskning finner du systematiske oversikter, først og fremst fra Cochrane Library. Eksempler:

Skåringsverktøy

Under skåringsverktøy-sidene finner du verktøy for vurdering av pasienten før psykoterapi og vurdering av terapien i etterkant. Her er noen eksempler:

Oppslagsverk

Oppslagsverkene UpToDate og BMJ Best Practice er begge omfattende, kunnskapsbaserte oppslagsverk som også har relevant innhold innenfor psykoterapi og psykologi.

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket har mye innhold på området psykisk helse. Under Psykisk-helse finner du 22 underemner som alle gir deg fagnyheter, retningslinjer, skåringsverktøy, tidsskrifter og oppsummert forskning på feltet.

Aktuelle søkeord: traumer, stress, overgrep, vold, voldtekt

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om traumer stress og overgrep, eller gå til siste nummer av PsykNytt.