(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/traumer-stress-overgrep/skaringsverktoy)