Egen side for deg som arbeider med spiseforstyrrelser

Klikk deg inn på Spiseforstyrrelser-sidene på Helsebiblioteket. Her finner du retningslinjer, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som jobber med spiseforstyrrelser. På siden finner du også fagnyheter for feltet.
Egen side for deg som arbeider med spiseforstyrrelser
På Helsebiblioteket finner du blant annet skåringsverktøy for spiseforstyrrelser. Ill.foto: Colourbox (anoreksicolourbox26852195)
Publisert 20. oktober 2020 | Sist oppdatert 12. januar 2024

Retningslinjer

våre sider om spiseforstyrrelser lenker vi til eksisterende norske retningslinjer, blant annet den nasjonale retningslinjen for spiseforstyrrelser. Der vi mangler oppdaterte norske retningslinjer, har vi lenket til engelskspråklige, svenske og danske retningslinjer.

Den norske retningslinjen er helt tilbake fra år 2000. Både Veileder for barne- og ungdomspsykiatri (over) og den danske retningslinjen for bulimi (over) er mer oppdatert.

Oppsummert forskning

siden for spiseforstyrrelser finner du også oppsummert forskning, først og fremst systematiske oversikter fra Cochrane Library. Eksempler:

Skåringsverktøy

Under våre sider for spiseforstyrrelser finner du skåringsverktøy, blant annet:

Det finnes flere spesialverktøy i listen, men også et generelt verktøy som M.I.N.I. inneholder spørsmål om spiseforstyrrelser.

Tidsskrifter

Oversikten over tidsskrifter om spiseforstyrrelser omfatter ikke så mange titler. På Helsebiblioteket finner du først og fremst Biomed Central-tidsskriftet

Det finnes noen flere spesialtidsskrifter, men de er bare delvis open access. I tillegg vil generelle psykologi- og psykiatri-tidsskrifter ha artikler om spiseforstyrrelser.

Dersom du vil sjekke om Helsebiblioteket abonnerer på et tidsskrift, gå til www.helsebiblioteket.no/tidsskrifter og klikk på Finn tidsskrifter. Her kan du søke på tittelord, eller du kan bla ned til Medisin eller Psykiatri.

Oppslagsverk

Oppslagsverkene UpToDate og BMJ Best Practice er begge omfattende, kunnskapsbaserte oppslagsverk. Begge har egne kapitler om spiseforstyrrelser.

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket har mye innhold på området psykisk helse. Her finner du 22 underemner som alle gir deg fagnyheter, retningslinjer, skåringsverktøy, tidsskrifter og oppsummert forskning på feltet.

Aktuelle søkeord: spiseforstyrrelser, anoreksi, anorexia nervosa, bulimi, bulimia nervosa, ortoreksi, anorektisk, anorektiker, bulimisk, bulimiker

 

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt den 12.03.2019.

Les mer om oppslagsverk, retningslinjer, spiseforstyrrelser og tidsskrifter, eller gå til siste nummer av PsykNytt.