Fant sammenheng mellom ADHD-diagnosen og en rekke andre sykdommer (Dagens Medisin)

Voksne med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) har høyere risiko for å få blant annet kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), alkoholrelatert leversykdom og fedme. Men det har også deres søsken, ifølge en stor svensk registerstudie.

Fant sammenheng mellom ADHD-diagnosen og en rekke andre sykdommer (Dagens Medisin)
En ny studie kan gi viktig informasjon om behandling av voksne med ADHD. Foto: Colourbox
Publisert 21. september 2021 | Sist oppdatert 23. september 2022

av Siri Gulliksen Tømmerbakke

Forskere ved Karolinska Institutet i Sverige har publisert en registerbasert studie i The Lancet Psychiatry, som setter ADHD hos voksne i sammenheng med flere somatiske sykdommer, deriblant muskel- og skjelettlidelser, metabolske sykdommer, sykdommer i nervesystemet og i luftveiene.

– Dette kan være viktig informasjon i behandling av voksne med ADHD, sier hovedforfatter Ebba Du Rietz, postdoktor ved Institutt for medisinsk epidemiologi og biostatistikk Karolinska Institutet i en nyhetsmelding.

Mens tidligere studier har antydet en sammenheng mellom ADHD-diagnosen og somatisk sykdom, er det få eksempler på at fenomenet er undersøkt nærmere.

Det er heller ikke utarbeidet detaljerte behandlingsretningslinjer for voksne med ADHD som samtidig har andre sykdommer.

Les mer: Fant sammenheng mellom ADHD-diagnosen og en rekke andre sykdommer (Dagens Medisin)

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om ADHD og kropp og sinn, eller gå til siste nummer av PsykNytt.