Feilbehandling av ADHD: Ni av ti får avslag på erstatningskrav (Dagens Medisin)

De siste fem årene har det vært en kraftig økning i krav om erstatning for forsinket diagnose eller feil behandling av ADHD. Kun 54 av 414 krav fikk medhold.

Feilbehandling av ADHD: Ni av ti får avslag på erstatningskrav (Dagens Medisin)
Dersom behandlingen var i tråd med god medisinsk praksis på det aktuelle tidspunktet, er det vanskelig å få erstatning. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 02. mai 2023 | Sist oppdatert 02. mai 2023

NTB

– Mange er frustrerte og opplever avslag på søknad om erstatning som urettferdig. Livet kunne vært annerledes med hjelp langt tidligere. Det er viktig at personer med ADHD vet hva de har og ikke har krav på, sier fagsjef Nina Holmen i ADHD Norge i en kommentar til oversikten fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

En gjennomgang av ADHD-relaterte saker de siste fem årene viser at det har vært en økning på hele 156 prosent i antall erstatningssaker. Fra 52 personer i 2018 til 133 søkere i 2022. Men kun én av ti får altså medhold, enda det både kan være påvist manglende diagnose og feil behandling. NPE sier det er behov for mer informasjon om hva som skal til for å få erstatning.

En mann søkte erstatning for forsinket utdannelse og tapt arbeidsinntekt, og mente at han burde blitt diagnostisert som barn og ikke midt i tyveårene. Han fikk imidlertid avslag fordi behandlingen han og mange andre fikk som barn, var i tråd med god medisinsk praksis på det tidspunktet.

Les hele saken: Feilbehandling av ADHD: Ni av ti får avslag på erstatningskrav (Dagens Medisin)