Fem måter helsepersonell som kan forbedre psykisk helsevern for autistiske voksne på (Current Psychiatric Reports)

I en fritt tilgjengelig artikkel publisert i Current Psychiatric Reports gjennomgikk forskerne litteraturen fra 2017 til 2022 om autistiske voksnes bruk av psykisk helsevern, og barrierer for omsorg. De oppgir fem strategier som psykisk helsepersonell kan bruke for å bedre omsorg for autistiske voksne.

Fem måter helsepersonell som kan forbedre psykisk helsevern for autistiske voksne på (Current Psychiatric Reports)
Utnytt voksne med autisme sine styrker i behandlingen, er ett av tipsene som gis. Ill.foto: Colourbox.
Runar Eggen
Publisert 30. mai 2023 | Sist oppdatert 06. juni 2023

Den nye artikkelen gjennomgår bruk av psykisk helsevern, barrierer for omsorg og evidensbaserte anbefalinger.

Ifølge artikkelen benytter de fleste voksne med autisme tjenester innenfor psykisk helsevern, og de gjør det oftere enn ikke-autistiske voksne. Voksne med autisme sine erfaringer med psykisk helsevern er preget av:

  • mangel på fagfolk som har kunnskap om autisme
  • bruk av behandlinger som kanskje ikke er tilpasset individuelle behov
  • vanskeligheter med å navigere i et komplekst helsevesen

Disse barrierene bidrar til utbredte, udekkede behov for psykiske helsetjenester

Forskerne foreslår disse strategiene til forbedring:

  1. Vær en endringsagent på arbeidsplassen
  2. Ta gjennomtenkte språkvalg
  3. Ta en individualisert tilnærming for autistiske voksnes mentale behandling
  4. Utnytt autistiske voksnes styrker i behandlingen
  5. Gi handlingsrettede trinn for å fremme pasientens fremgang

Relevante søkeord: psykiatri, kvalitetsforbedring, helsetjeneste, psykisk helsevern, psykisk helsearbeid, autisme, autismespekterforstyrrelser, voksne