Flyktninger og innvandrere-sidene i ny drakt

Innholdet på Flyktninger og innvandrer-sidene er gjennomgått og oppdatert av redaksjonen.

Flyktninger og innvandrere-sidene i ny drakt
Mottak av flyktninger er mer aktuelt enn på lenge. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 10.januar.2023 | Sist oppdatert 10.januar.2023

Helsebibliotekets sider er nå ute i ny utforming, og etter noen måneders opphold er det igjen mulig å kritisk gå gjennom og fornye innholdet. For psykisk helses del betyr det at vi har fått i gang PsykNytt igjen og at vi nå går systematisk gjennom undersidene våre.

Denne uka er det Flyktninger og innvandrere-sidene som har vært under lupen. Siden Helsebiblioteket startet for 16 år siden, har vi samlet retningslinjer, skåringsverktøy, pasientinformasjon og andre viktige ressurser på en rekke felter innenfor psykisk helse. Du kommer til psykisk helse på Helsebiblioteket ved først å klikke på Sykdom og behandling og deretter på Psykisk helse.

Flyktninger og innvandrere er en samleside for dokumenter som er relevante for dem som arbeider med flyktninger og innvandrere, både barn og voksne. Krigen i Ukraina har gjort kunnskap om dette feltet særlig aktuelt.

Vi framhever spesielt:

Vi har gått gjennom retningslinjer, oppsummert forskning, skåringsverktøy, pasientinformasjon, rapporter og ressurser på nett. Dersom noe skulle mangle, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Relevante søkeord: flyktninger, asylsøkere, migrasjonshelse