Fysisk aktivitet gir bedre livskvalitet for personer med demens (Helsedirektoratet)

Fysisk aktivitet gir bedre livskvalitet og kan dempe symptomer hos personer med demens. Dette kommer frem i reviderte faglige råd om fysisk aktivitet ved demens i Aktivitetshåndboken.

Fysisk aktivitet gir bedre livskvalitet for personer med demens (Helsedirektoratet)
Kommunen bør legge til rette for daglig fysisk aktivitet, anbefaler Helsedirektoratet. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 24. januar 2023 | Sist oppdatert 24. januar 2023

Se rådene for fysisk aktivitet ved demens her

– Alle bør være fysisk aktive i minst 2,5 til 5 timer i løpet av uken og begrense tiden i ro. Det gjelder også personer med demens. Dette er en gruppe som ofte blir for lite aktive, og trenger oppfølging og tilrettelegging for å få daglig fysisk aktivitet. Det er ikke så mye som skal til, og litt bevegelse hver dag er bedre enn ingenting, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. 

Kommunen bør legge til rette for at personer med demens får tilbud som motiverer og legger til rette for daglig fysisk aktivitet. Helsepersonell bør snakke med og veilede pasienter og pårørende om hvordan de så langt som mulig kan følge de nasjonale rådene om fysisk aktivitet og stillesitting.   

– I Aktivitetshåndboken beskrives det hvordan rådet kan følges opp i praksis. Blant annet finnes det informasjon om aktuelle tilbud. Målet er at håndboken skal være et praktisk verktøy for helsepersonell, helsefagstudenter og andre fagpersoner, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Les hele saken: Fysisk aktivitet gir bedre livskvalitet for personer med demens (Helsedirektoratet)