Her finner du grundig informasjon om legemidler

Helsebiblioteket.no har et eget emnebibliotek om legemidler. Her finner du også egne sider om legemidler for psykisk helse.
Her finner du grundig informasjon om legemidler
Provisorfarmasøyt Åse Skjerdal er redaktør for Emnebibliotek legemidler. Foto: Kunnskapssenteret
Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 23. juni 2023
mnebibliotek legemidler gir god oversikt over legemidler, både generelt og innenfor en rekke spesialområder. Dette skjer delvis ved hjelp av innkjøpte kilder, men også ved innsamling, vurdering og ordning av det som er gratis tilgjengelig på nett. Redaktør for Emnebibliotek legemidler er provisorfarmasøyt Åse Skjerdal.

Helsebiblioteket har et godt samarbeid med en rekke informasjonsleverandører. Dette har gjort det mulig for Helsebibliotekets søk å gjenkjenne legemidler og oversette virkestoffnavn til engelsk, slik at den viktigste informasjonen fra norske og engelskspråklige oppslagsverk samlet  i søkeresultatet. Søker du for eksempel på preparatet Valium, får du opp de viktigste treffene fra både Legemiddelhåndboken og Felleskatalogen, i tillegg til Helsebibliotekets medisinske oppslagsverk (BMJ Best Practice, UpToDate og Legevakthåndboken).

De norske regionale sentrene for legemiddelinformasjon, RELIS, er også med i Helsebibliotekets søk. RELIS beskriver behandling av reelle tilfeller, og nettstedet inneholder derfor blant annet balanserte vurderinger av bruken av flere legemidler samtidig på samme pasient.

I tillegg abonnerer Helsebiblioteket på Micromedex med Martindale, et svært omfattende engelskspråklig oppslagsverk for legemidler.

Aktuelle lenker:

Emnebibliotek legemidler

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt . Artikkelen oppdatert 28.07.2020

Les mer om legemidler , eller gå til siste nummer av PsykNytt.