Her finner du lover og forskrifter for psykisk helse-feltet

Helsebiblioteket har samlet lover og regelverk for psykisk helse-feltet på én nettside. Gå direkte til siden: Lover og regler for helsevesenet

Her finner du lover og forskrifter for psykisk helse-feltet
Alle helseforetak skal gjøre lovverket tilgjengelig for personalet. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 16. januar 2024 | Sist oppdatert 16. januar 2024

Helseforetakene er pålagt å gjøre lov- og regelverk tilgjengelig for helsepersonell, og lovsiden hos Helsebiblioteket skal gjøre det enklere å imøtekomme dette kravet.

Den viktigste loven for ansatte innen psykisk helsevern er Psykisk helsevernloven. Helsedirektoratet har laget en oversikt med Psykisk helsevernloven og kommentarer. Det finnes tilsvarende oversikter for Helse- og omsorgstjenesteloven.

Regelsamlingen for psykisk helsevern favner vidt, og Helsebibliotekets lover og regler-side er derfor oppdelt både etter dokumenttyper og tematisk. Du finner alle lover som gjelder arbeidsforhold, barn og unge, flyktninger og innvandrere, kriminalomsorg, rus, trygd og så videre, samlet. Temaet velger du i nedtrekksmenyen øverst på siden. For å få opp alle opplysninger Helsebiblioteket har om en lov, klikk på Detaljer-lenken.

Helsebiblioteket har laget en oversikt over regelsamlinger. På lover og regler-siden finner du også en oversikt over  lovtolkninger og kommentarer.

Helsebibliotekets lovside er delt opp i temaer. Hvis du for eksempel er interessert i Lov om familievernkontorer og andre lover som har med barn og foreldre å gjøre, kan du gå til Barn og unge. Lenkene på lover og regler-siden går til eksterne kilder som Lovdata, Regjeringen.no, NAV, Statens Helsetilsyn, Helsedirektoratet og Regelhjelp.no, så Helsebibliotekets rolle her har kun vært å samle stoffet.

Skulle du savne noe, eller se at noe er overflødig, kan du sende en e-post til nettredaktøren.

Dersom du er fastlege, er det spesielt boka Jus for leger av Anne Kjersti C. Befring, Legeforeningens juridiske bistand, Helse- og omsorgstjenesteloven  og Pasient- og brukerrettighetsloven som vil være av interesse.

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som stod i PsykNytt 23.11.2020

Relevante søkeord: lover, regelverk, regler, forskrifter, rundskriv, psykisk helse