Her finner du norskspråklige skåringsverktøy for traumer, stress og overgrep

Det fins flere fritt tilgjengelige skåringsverktøy til bruk i utredning og behandling av mennesker som har vært utsatt for traumer, stress og overgrep. Helsebiblioteket har samlet de norskspråklige testene her.

Her finner du norskspråklige skåringsverktøy for traumer, stress og overgrep
Å ivareta og hjelpe mennesker utsatt for traumer og overgrep kan støttes av skåringsverkøty. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 19. desember 2023 | Sist oppdatert 19. desember 2023

Det kan være vanskelig å avdekke psykiske plager som skyldes traumer og overgrep. I arbeid med flyktninger kan traumebehandling være av stor betydning for hvor bra det går seinere.

Helsebiblioteket har samlet alle fritt tilgjengelige, norskspråklige skåringsverktøy (tester). Du kan fritt bruke og skrive ut alle skåringsverktøyene Helsebiblioteket har samlet.

I noen tilfeller har vi lenket til samlesider hos andre. NKVTS har for eksempel samlet kartleggingsverktøy for traumer hos barn og kartleggingsverktøy for traumer hos voksne.

I samlingen finner du blant annet følgende – alle på tross av sine engelskspråklige navn i norsk oversettelse:

  • CAPS-5 – Klinikeradministrert PTSD-skala for DSM-5
  • ITQ – The International Trauma Query
  • SDQ-20 Somatoform Dissociation Questionnaire
  • TRAPS – Traume og PTSD-screening

Du finner testene under Traumer, stress og overgrep på Emnebibliotek for psykisk helse.

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som stod i PsykNytt 18.11.2019.

Relevante søkeord: traumer, stress og overgrep, PTSD, skåringsverktøy, tester, Helsebiblioteket