Her finner du oppslagsverk innen psykisk helse

Helsebiblioteket abonnerer på viktige norske oppslagsverk som Legevakthåndboken, og store internasjonale oppslagsverk som UpToDate og BMJ Best Practice. I tillegg har vi en oversikt over gratis tilgjengelige oppslagsverk innenfor psykisk helse-feltet.

Her finner du oppslagsverk innen psykisk helse
Helsebibliotekets oppslagsverk kan du lese hvor som helst i Norge. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 04. juni 2024 | Sist oppdatert 06. juni 2024

Internasjonale oppslagsverk

BMJ Best Practice – psykiatri: Oppslagsverket er delt inn i spesialiteter og er enkelt å finne fram i. Psykiatridelen omfatter også rus og utviklingsforstyrrelser.

UpToDate – Psykiatri: Dette er et svært omfattende oppslagsverk. Psykiatridelen inkluderer rus, og sammenhenger mellom somatiske og psykiske lidelser. For å lese UpToDate utenom arbeidsplassen, må du registrere en personlig bruker.

Norske oppslagsverk om akuttpsykiatri

Legevakthåndboken – psykiske lidelser: Håndboken har egne kapitler om psykiske lidelser. Legevakthåndboken er et generelt og kortfattet oppslagsverk for legevaktsleger.

Psykiatrisk legevakthåndbok utgis av Psykiatrisk legevakt i Oslo og inneholder i tillegg til generelle faglige kapitler også konkrete anvisninger for ansatte ved Psykiatrisk legevakt i Oslo.

Norske oppslagsverk om legemiddelbehandling

Legemiddelhåndboka har flere kapitler om psykisk helse. Angst, søvnvansker, rus og avhengighet, psykose, depresjon, bipolar lidelse, demens og delirium er blant diagnosene som er beskrevet.

Utviklingshemmede

Kunnskapsbank om tjenester til personer med utviklingshemming: Her finner du artikler, filmer, lenkesamlinger og annet innhold knyttet til tjenester for personer med utviklingshemming. Kunnskapsbanken utgis av NAKU, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming.

Eldre

Metodebok for sykehjemsleger er utgitt av Avdeling for sykehjemsmedisin i Bergen kommune. Boken omhandler emner som er særlig aktuelle på sykehjem, deriblant demens, atferdsforstyrrelser, depresjon og angst .

Rus

Fakta om rus (oppslagsverk om rusmidler) er et omfattende oppslagsverk om hvordan de enkelte rusmidlene virker. Oppslagsverket utgis av Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (NK-TSB) og Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus HF (OUS), med deltakelse fra flere sentrale fagmiljøer.

Medisinsk koding

ICPC-koder: Her finner du klassifikasjonskoder for primærhelsetjenesten. På samme nettsted (finnkode.ehelse.no) finner du også ICD10-koder.

Relevante søkeord: oppslagsverk, helsebiblioteket, psykiatri, psykisk helse, seksuell helse, utviklingshemmede, rus, eldre, demens, geriatri

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som stod i PsykNytt 28.11.2022.