Her finner du pasientbrosjyrer om angstlidelser

Helsebiblioteket har lagt ut oversatte pasientbrosjyrer om angstlidelser. Du finner lenker til brosjyrene nederst i artikkelen.

Her finner du pasientbrosjyrer om angstlidelser
Generalisert angstlidelse debuterer ofte i ung alder. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 14. november 2023 | Sist oppdatert 13. november 2023

Generalisert angstlidelse

Generalisert angstlidelse (GAD) er en ganske vanlig lidelse som ofte oppstår  i barndommen eller i tenårene. Sykdommen kjennetegnes ved overdreven engstelse som forårsaker ubehag eller hindrer normal fungering over et halvt års tid eller mer, ifølge BMJ Best Practice. Generalisert angstlidelse forekommer ofte sammen med andre psykiske lidelser. Diagnosen blir oftere stilt for kvinner enn for menn. I USA anslår man at fem prosent av befolkningen får generalisert angstlidelse en eller flere ganger i løpet av livet.

Panikklidelse

Panikklidelse kjennetegnes, ifølge BMJ Best Practice, av tilbakevendende forventede eller uventede panikkanfall, bekymring for framtidige anfall, og endringer i atferd som en konsekvens av anfallene. Tilstanden varer må vare mer en måned for at diagnosekriteriene skal være oppfylt. Hyppigheten av panikkanfall kan variere betydelig.

Tvangslidelse

BMJ Best Practice beskriver tvangslidelse som tvangspregede tanker, følelser, eller atferd som forårsaker markert ubehag, er tidkrevende (tar mer enn 1 time per dag) eller vesentlig forstyrrer vesentlig personens normale rutiner, yrkesaktivitet, vanlige sosiale aktiviteter eller forhold.

God pasientinformasjon viktig

God pasientinformasjon kan være viktig, både for at pasienten selv skal kunne forstå hva som skjer og kanskje forebygge de mest ekstreme utslagene, og for at pårørende skal kunne være til hjelp. Helsebiblioteket har oversatt pasientbrosjyrer fra oppslagsverket BMJ Best Practice og tilpasset dem til norske forhold. Denne pasientinformasjonen bygger på den beste tilgjengelige forskningen. Flere av brosjyrene handler om angstlidelser.

Du finner brosjyrene om angstlidelser her:

Generalisert angstlidelse (sist oppdatert i august 2023)
Panikkanfall (Panikklidelse, panikkangst, oppdatert i august 2023)
Tvangslidelse (Obsessiv kompulsiv lidelse, oppdatert i mars 2021)

Relevante søkeord: angst, generalisert angstlidelse, panikklidelse, tvangslidelse, OCD, obsessiv-kompulsiv lidelse