Her finner du pasientinformasjon om psykisk helse hos barn og unge

Helsebiblioteket har samlet pasientinformasjon om barn og unges psykiske helse. I samlingen inngår pasientbrosjyrer fra oppslagsverket BMJ Best Practice som redaksjonen har oversatt og tilpasset norske forhold.

Her finner du pasientinformasjon om psykisk helse hos barn og unge
På Helsebiblioteket finner du også brosjyrer om barn og unges helse. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 05. mars 2024 | Sist oppdatert 05. mars 2024

Anbefalinger og innhold i det britiske oppslagsverket BMJ Best Practice bygger på systematisk innhentet kunnskap fra forskning. Oppslagsverket inneholder også brosjyrer til pasienter, og Helsebiblioteketet har oversatt disse til norsk og også gjort enkle tilpasninger. Alle oversettelsene er kvalitetssjekket av fagspesialister.

Hos Helsebiblioteket finner du under barn og ungdoms psykiske helse blant annet brosjyrer om:

Helsenorge

Helsenorge.no er Helsedirektoratets nettsted for pasienter, og der er det mye både om sykdom og behandling. Helsenorges side for barn og ungdoms psykiske helse er rettet direkte mot ungdom og er en god kilde.

Folkehelseinstituttet

FHI har en viktig temaside for barn og unges psykiske helse. Der finner du blant annet faktaark for flere psykiske lidelser, statistikk og utdrag fra Folkehelserapporten.

Ung.no og alarmtelefonen

Nettstedet Ung.no er beregnet på unge. Det finnes også en alarmtelefon for barn og ungdom.

MedlinePlus

Ofte vil det være behov for brosjyrer om en sykdom på andre språk enn norsk. En god kilde for dette kan være amerikanske MedlinePlus som utgis av National Library of Medicine. MedlinePlus er en svært god kilde for pasientinformasjon på spansk.

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som tidligere har vært publisert i PsykNytt 31.05.2021. 

Relevante søkeord: barn, ungdom, unge, pasientinformasjon, psykisk helse