Her finner du råd mot vansker knyttet til kjønn og seksualitet

Helsebiblioteket har retningslinjer og oppslagsverk om problemer relatert til kjønn og seksualitet.

Her finner du råd mot vansker knyttet til kjønn og seksualitet
Her får du gode kilder til informasjon om kjønn, seksualitet og psykisk helse. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 17. oktober 2023 | Sist oppdatert 17. oktober 2023

Her finner du såpass ulike temaer som parforhold, seksuell dysfunksjon, kvinnehelse, svangerskap og fødsel, HIV og psykisk helse. I samlingen inngår kun kunnskapsressurser der psykologisk behandling eller aspekt er berørt, også der tilstanden primært er fysisk.

Seksuelle problemer generelt

Oppslagsverket Emetodebok for seksuell helse gir svar på mange generelle spørsmål og er et oppslagsverk som i sin helhet er viet seksuell helse og uhelse. Veileder i gynekologi har et eget kapittel for seksuelle dysfunksjoner.

Helsebiblioteket har også internasjonale oppslagsverk med kapitler som kan være aktuelle, for eksempel:

Finner du ikke det du leter etter i dette oppslagsverket, kan du gjøre et søk i oppslagsverket UpToDate.

Svangerskap og fødsel

Det har nylig kommet en nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen som også omhandler psykisk helse.

Det finnes ingen norsk retningslinje spesielt for psykiske lidelser i forbindelse med svangerskap og fødsel, men Helsebiblioteket lenker til den britiske retningslinjen Kvinners psykiske helse under svangerskap og første år etter fødsel: Identifisering, utredning og behandling.

Det er utarbeidet et pakkeforløp (nå pasientforløp): Gravide og rusmidler

Utenriksdepartementet ved Regjeringen.no har publisert Norwegian guidelines for sexual and reproductive health and rights.

Seksuelt overførbare sykdommer

Det finnes en amerikansk samling av retningslinjer knyttet til HIV. For råd om seksuelt overførbare sykdommer, kan du gå til Emetodebok for seksuell helse.

Forstyrrelser i kjønnsutvikling

Det har vært mye diskusjon rundt behandling av kjønnsinkongruens de siste årene. Det finnes en norsk nasjonal retningslinje om kjønnsinkongruens (publisert 2020, oppdatert 2021). Det kan også være nyttig å se på sidene til Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens Dersom man ønsker å fordype seg i temaet, kan denne artikkelen fra Eur J Pediatr. være nyttig:  Gender incongruence and gender dysphoria in childhood and adolescence-current insights in diagnostics, management, and follow-up.

Forebygging og håndtering av overgrep

Overgrep mot pasienter er et alvorlig problem i psykisk helsevern, og i Storbritannia har CQC (Commission on Quality of Care) utgitt Sexual safety on mental health wards som oppsummerer rapporter om overgrep og gir råd om hvordan de kan unngås.

Kommunene har et ansvar for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel, og i høringsutkast til Nasjonale faglige råd om helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel blir også seksuell helse framhevet.

Oppslagsverket BMJ Best Practice har et omfattende kapittel om overgrep og voldtekt (Sexual abuse and assault).

Helsebiblioteket har lenket til skåringsverktøyet Profesor som er utviklet for å identifisere risiko og beskyttende faktorer for personer mellom 12-25 år, som har utført, eller er beskyldt for å ha utført, ulovlig eller på andre måter grenseoverskridende seksuelle handlinger.

Relevante søkeord: kjønn, kjønnsutvikling, seksuell helse, seksualitet, kjønnssykdommer, kjønnsinkongruens, impotens, seksuell dysfunksjon