Les om tics og Tourettes syndrom i Helsebibliotekets oppslagsverk

Helsebiblioteket samarbeider med Legemiddelhåndboken og abonnerer på BMJ Best Practice og UpToDate. Alle tre beskriver diagnostikk og behandling av tics og Tourettes syndrom.
Les om tics og Tourettes syndrom i Helsebibliotekets oppslagsverk
Tics kan undertrykkes en viss tid. Ill.foto: Colourbox
Publisert 28. september 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

Motoriske tics er plutselige, ufrivillige, gjentatte og ikke-rytmiske og formålsløse bevegelser i bestemte muskelgrupper. Vokale tics involverer muskulatur i luftveier, svelg eller nese. Kombinasjonen av vokale og motoriske tics kalles Tourettes syndrom, poengterer Legemiddelhåndboken.

Tics debuterer oftest i fem- til sjuårsalderen, topper seg gjerne i ti-tolvårsalderen, og er vanligvis mindre plagsomt hos voksne.

Norske kilder

Legemiddelhåndboken beskriver legemiddelbehandling, men også behandling uten legemidler. Tics kan undertrykkes med vilje for kortere eller lengre tid, og Legemiddelhåndboken anbefaler at tics-kontrollerende behandling (Habit Reversal Training) forsøkes først, siden legemidlene som kan hjelpe, kan ha alvorlige bivirkninger. Les mer i Legemiddelhåndboken.

Oslo universitetssykehus har pasientinformasjon som gir en innføring i Tourettes syndrom.

BMJ Best Practice

BMJ Best Practice har separate kapitler om tics og Tourettes syndrom. Best Practice beskriver tics som enten primære (arv eller uten kjent årsak) eller en følge av andre tilstander (som hjerneskade eller encefalitt). Også Best Practice anbefaler atferdsterapi og rådgivning som førstevalg både ved tics og ved Tourettes syndrom. Mange pasienter med Tourettes syndrom har andre lidelser som ADHD eller tvangslidelse (obsessiv-kompulsiv lidelse). For disse pasientene anbefaler Best Practice behandling av disse tilstandene, med eventuell tillegsbehandling for tics-lidelsene.

UpToDate

UpToDate beskriver hyperkinetiske og bradykinetiske bevegelsesforstyrrelser. Dette oppslagsverket beskriver også transient tic disorder som en tilstand der ticsene har vært uttalte mindre enn et år. UpToDate har flere kapitler som handler om tics og Tourettes syndrom. Også Tourettes anbefaler informasjon og atferdsterapi som behandling. Les mer: Søk på tics i UpToDate.

Relevante søkeord: tics, Tourettes syndrom, oppslagsverk, konkurrerende respons, habit reversal training

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om angst, kropp og sinn, legemidler, oppslagsverk og psykoterapi, eller gå til siste nummer av PsykNytt.