Meta-analyse: Disse psykiske lidelsene viser størst bedring med placebo-behandling

Depresjon og generalisert angst er de lidelsene der placebo har størst effekt, viser en systematisk oversikt og meta-analyse publisert i JAMA Psychiatry. Effekten er lavest for pasienter med schizofreni.

Meta-analyse: Disse psykiske lidelsene viser størst bedring med placebo-behandling
Psykologiske sammenhenger kan være viktige for effekten av et legemiddel. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 11. juni 2024 | Sist oppdatert 11. juni 2024

Du finner et sammendrag av studien her: Differential Outcomes of Placebo Treatment Across 9 Psychiatric Disorders – A Systematic Review and Meta-Analysis. Et intervju med førsteforfatteren Tom Bschor er fritt tilgjengelig som podcast: Differential Outcomes of Placebo Treatment Across 9 Psychiatric Disorders – A Systematic Review and Meta-Analysis

Placebo-effekten varierte mye

Mens pasienter med depresjon eller angst responderte godt på placebo, lå schizofreni-pasienter i den andre enden av skalaen. Effekten ble målt ved hjelp av skåringsverktøyet CGI (Clinical Global Impression Scale).

For legemiddelbehandling av psykiske lidelser er sosiale og psykologiske sammenhenger viktige for effekten av legemiddelet. Dette kan være en del av forklaringen, ifølge Bschor.

– Det er rimelig å anta at placebo-responsen er forskjellig for de enkelte lidelsene. Erkjennelsen av dette kan være til stor nytte når man skal hjelpe pasientene med å bli bedre, hevder han.

Funnene omfatter sannsynligvis den sanne placeboeffekten, naturlig sykdomsforløp og uspesifikke effekter.

Datautvalg

Forskerne søkte systematisk i databasene MEDLINE og Cochrane Database of Systematic Reviews i mars 2022 etter de siste systematiske oversiktene som oppfylte kvalitetskriterier for ni store psykiatriske diagnoser.

Fra disse systematiske oversiktene ble de ti nyeste placebo-kontrollerte RCT-ene per diagnose valgt. Studiene holdt høy kvalitet og hadde lav risiko for skjevhet, i henhold til Cochrane Risk of Bias-verktøyet. Totalt ble 90 RCT-er med til sammen 9985 placebo-behandlede pasienter inkludert i oversikten.

JAMA læringssenter

JAMA Network har et eget lærings-nettsted de har kalt JN Learning. Der finner du flere podcaster om aktuelle medisinske og psykiatriske temaer.