Ny fidelityskala for godt etablerte FACT-team (ROP)

FACT-teamene skal jobbe modellbasert, og det er utviklet skalaer som teamene kan benytte for å måle hvor tett opp til modellen de jobber. For FACT-team som har jobbet en stund, er det nå lansert en ny norsk versjon.

Ny fidelityskala for godt etablerte FACT-team (ROP)
Ved hjelp av skalaer for modelltrofasthet kan FACT-teamene kvalitetssikre arbeidet sitt. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 21.november.2023 | Sist oppdatert 20.november.2023

Hva er fidelity?

Vurdering av modelltrofasthet (fidelity) gjøres for å undersøke om et FACT-team har implementert og jobber i tråd med FACT-modellen. Ved hjelp av slike skalaer kan teamene kvalitetssikre arbeidet i teamene. Skalaene gir retningslinjer for organiseringen av teamet, for profesjonssammensetning, aktivitet og arbeidsmetoder i teamet.

Det finnes opprinnelig to nederlandske skalaer for å vurdere modelltrofastheten til FACT-team for voksne.

Begge er nå oversatt og tilpasset norsk kontekst:

FACT-fidelityskala 2010 – Norsk revisjon 2023

FACT-fidelityskala 2017R – Norsk versjon 2023

Les hele saken: Ny fidelityskala for godt etablerte FACT-team (ROP)