Ny, omfattende rapportsamling innen psykisk helsearbeid

Helsebiblioteket skal styrke sitt tilbud til primærhelsetjenesten. I tråd med dette er vi nå i gang med å bygge ut sidene om psykisk helsearbeid. Det første nye produktet er en omfattende samling rapporter for feltet.

Ny, omfattende rapportsamling innen psykisk helsearbeid
Mye viktig arbeid i kommunene er forebyggende. Ill.foto: Colurbox.
Publisert 24. januar 2023 | Sist oppdatert 25. januar 2023

Bruk rapportsamlingen

Vi har manuelt gått gjennom samtlige rapporter på følgende sider, og lagt inn de som er aktuelle innen psykisk helsearbeid:

  • Helsedirektoratet
  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
  • SINTEF
  • Institutt for samfunnsforskning
  • Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)
  • Statens helsetilsyn
  • Fafo
  • Folkehelseinstituttet

Hensikten er å gjøre det enklere å finne rapporter fra de siste fem år som holder høy kvalitet. Vi inkluderer norskspråklige, fritt tilgjengelige rapporter som ikke er eldre enn seks år og som er utgitt av en autorativ, pålitelig kilde.

I ukene framover vil vi gå gjennom flere av underområdene innen psykisk helsearbeid.

Aktuell lenke: Psykisk helsearbeid i kommunene