NY RAPPORT: Erfaringer med erfaringsmedarbeidere (Erfaringskompetanse.no)

Den nye rapporten omhandler pasientenes erfaringer med erfaringsmedarbeidere og kan lastes ned gratis i nettbutikken vår.

NY RAPPORT: Erfaringer med erfaringsmedarbeidere (Erfaringskompetanse.no)
Informantene i en ny rapport var overveiende positive til bruk av erfaringsmedarbeidere. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 13. juni 2023 | Sist oppdatert 13. juni 2023

Hvordan opplever pasientene erfaringsmedarbeiderne i klinisk praksis?

Anders Skuterud og Arnhild Lauveng står bak denne undersøkelsen, som fikk 59 svar, der 38 av disse var fra personer som selv hadde mottatt oppfølging fra erfaringsmedarbeidere.

Forfatterne skriver: “Den klart største begrensningen ved denne undersøkelsen er at det er få informanter. Det er 59 informanter totalt, og av disse er det 38 som har egen erfaring med å få oppfølging fra erfaringsmedarbeidere. Med så få informanter vil tilfeldige erfaringer og sterke personlige meninger fra enkeltpersoner få stor innvirkning på resultatene. Disse resultatene må derfor anses som tentative, og må følges opp med annen forskning.”

Hovedfunnet er at informantene er overveiende positive til bruk av erfaringsmedarbeidere. Samtidig vet vi for lite om hvordan tilbudet gitt av erfaringsmedarbeidere oppleves av ulike pasientgrupper, og for lite om positive og eventuelt negative effekter. Mer kunnskap er nødvendig for å utnytte potensialet til erfaringsmedarbeiderne på en mest mulig hensiktsmessig måte, og for å få enda større effekt av intervensjonen. Rapporten munner som alltid ut i flere anbefalinger. Den kan lastes ned gratis her.

Kilde: NY RAPPORT: Erfaringer med erfaringsmedarbeidere (Erfaringskompetanse.no)