Ny systematisk oversikt om legemidler for ADHD (Lancet Psychiatry)

Lancet Psychiatry publiserte nylig en omfattende systematisk oversikt og nettverks-metaanalyse om legemidler til behandling av ADHD.
Ny systematisk oversikt om legemidler for ADHD (Lancet Psychiatry)
Denne systematiske oversikten gir grundig dokumentasjon om hva som virker. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 05. september 2023

Oversikten konkluderte med å støtte bruk av metylfenidat til barn og ungdom til korttidsbehandling og bruk av amfetaminer til voksne som korttidsbehandling av ADHD.

Samtidig påviser denne artikkelen også mangel på randomiserte studier ut over 12 uker. Den peker på et behov for å finansiere studier av langtidseffekten av disse legemidlene. Videre bør videre forsking inkludere individuelle pasientdata i nettverk metaanalyser av ADHD-medikamenter, noe som vil gjøre det mulig med mer reliabel beregning av prediktorer for individuell respons.

Oversikten ble gjennomgått av PsykNytts britiske søsterblogg Mental Elf. Du finner en lenke til denne gjennomgangen og til originalartikkelen nedenfor.

Les mer: Medication for ADHD: what works for adults, adolescents and children (Mental Elf)

Les originalartikkelen (publisert som open access): Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis (Lancet Psychiatry)

 Relevante søkeord: ADHD, legemidler, metylfenidat

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om adhd og barn og ungdom, eller gå til siste nummer av PsykNytt.