Nytt fra UpToDate: Depresjon og risiko for hjertesykdom

Depresjon ser ut til å være en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer og dødelighet hos ellers friske personer. Det går fram av en oppdatering i oppslagsverket UpToDates tjeneste What’s New in Psychiatry.
Nytt fra UpToDate: Depresjon og risiko for hjertesykdom
Data fra over en halv million personer ble analysert. Ill.foto: Mostphotos.
Publisert 23. februar 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

En nylig studie analyserte prospektivt innsamlede, individuelle data fra 160 000 deltakere i Emerging Risk Factors Collaboration og 400 000 fra UK Biobank. Deltakerne hadde ikke tidligere hatt kardiovaskulær sykdom. De hadde heller ikke selvrapporterte depressive symptomer, målt med validerte instrumenter. Forfatterne fant at økende depresjonsskår var assosiert med små økninger i senere risiko for dødelig eller ikke-dødelig koronar hjertesykdom og hjerneslag, selv etter justering for andre risikofaktorer. Selv om det ikke er kjent om depresjonsscreening og behandling reduserer risikoen for framtidig hjertesykdom, støtter andre data screening av voksne for depresjon når symptomer er tilstede, for å sikre riktig diagnose og behandling. (Se «Psychosocial factors in acute coronary syndrome», section on ‘Depression’.)

Trenger du hjelp til å tilgang til UpToDate, se Tilgang til UpToDate fra 1.mai 2020.

Her finner du nyhetstjenesten: What’s New in Psychiatry (UpToDate)

Relevante søkeord: kardiovaskulær sykdom, hjerte- og karsykdommer, hjertesykdommer, angina pectoris, depresjon

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om diagnostikk og utredning og kropp og sinn, eller gå til siste nummer av PsykNytt.