Nytt perspektiv på psykiske helseutfordringer (Erfaringskompetanse.no)

Et alternativt rammeverk for forståelse av psykiske helseutfordringer er nå tilgjengelig på norsk. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har bidratt til å oversette teksten for å tilgjengeliggjøre rammeverket for flere. Hilde Hem forklarer i dette intervjuet hvorfor.

Nytt perspektiv på psykiske helseutfordringer (Erfaringskompetanse.no)
Aktiv deltakelse og integrering er et mål for rammeverket. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 18. april 2023 | Sist oppdatert 17. april 2023

Last ned rammeverket

Eskil Skjeldal

Dette rammeverket er en multifaktoriell og kontekstuell tilnærming som innlemmer sosiale, psykologiske og biologiske faktorer i forståelsen av psykisk uhelse.

Rammeverket er en norsk oversettelse av The Power Threat Meaning Framework (PTMF), på norsk kalt Makt–trussel–mening-rammeverket (MTM-rammeverket eller MTMR), først utgitt i januar 2018 av The British Psychological Society, Division of Clinical Psychology. PTMF rammeverket representerer et alternativt eller supplerende perspektiv for forståelse av psykiske helseutfordringer. Skal samfunn og tjenesteutvikling nå mål om aktiv deltakelse, integrering og medborgerskap, trenger vi et samspill mellom fag- og brukermiljøer. Dette dokumentet kombinerer fag- og erfaringskunnskap, og personer med egenerfaring har vært tungt representert i arbeidet.

Julia Hagen, rådgiver ved RVTS Midt og førsteamanuensis ved NTNU, Vegard Høgli, lege og kandidat i folkehelsevitenskap og Tore Dag Bøe, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder er blant de som har fattet interesse for rammeverket, og som har fulgt arbeidet bak oversettelsen. I et tidligere intervju har de fortalt om hva rammeverket består av og hvordan de tenker det kan være nyttig også i de norske hjelpetjenestene.

Les hele saken: Nytt perspektiv på psykiske helseutfordringer (Erfaringskompetanse.no)