Økning i ADHD-diagnoser for barn og unge under pandemien (FHI)

Tall publisert i Folkehelserapporten viser en økning i ADHD-diagnoser i perioden 2020 til 2022. Økningen er spesielt høy blant tenåringsjenter.

Økning i ADHD-diagnoser for barn og unge under pandemien (FHI)
En mulig forklaring er at når barna var mer hjemme, ble ADHD-symptomer mer synlige for familien. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 10.oktober.2023 | Sist oppdatert 10.oktober.2023

Fra 2020 til 2022 har ADHD-diagnoser i spesialisthelsetjenesten blant barn og unge økt hos begge kjønn. Dette står i kontrast til en relativt stabil utvikling de ti foregående årene. Det viser nye tall publisert i Folkehelserapporten, som analyserer data fra Norsk pasientregister (NPR).

ADHD er forkortelse for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Hovedsymptomene på ADHD er oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet.

Forskere mener det kan være flere årsaker til økningen under pandemien.

– Én mulig forklaring er at ADHD-symptomer ble mer synlige for familien når barna tilbrakte mer tid hjemme. Det kan også være at hjemmeskole foran en skjerm ble særlig utfordrende for barn med ADHD. De som har klart seg greit med rutinene og hjelpen de har fått på skolen, kan ha fått problemer med utholdenhet når støtte og rammer falt bort, sier Heidi Aase, avdelingsdirektør i avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet.

Psykiske plager og lidelser hos barn og unge (Folkehelserapporten)