Oppdaterte anbefalinger om kartleggingsverktøy (ROP)

Helsedirektoratet har gjennomgått nasjonale faglige retningslinjer og andre normerende produkter, på fagfeltet rus og psykisk helse.

 

Oppdaterte anbefalinger om kartleggingsverktøy (ROP)
Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger om skåringsverktøy for ADHD, bipolar lidelse, psykose og andre lidelser.. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 15. november 2022 | Sist oppdatert 15. november 2022

Marte Goplen

 

Fjerne utdatert innhold

Hensikten med gjennomgangen har vært å fjerne kartleggingsverktøy uten distribusjonsrett, oppdatere versjoner, samt foreta harmonisering av anbefalinger på tvers av produktene – for eksempel antall og type anbefalte brede diagnostiske intervjuer.

De normerende produktene som nå er oppdatert er ADHD (voksne)avrusningbipolare lidelserdepresjongravide i LARpsykose, og ROP.

Les mer om eldre normerende produkter som kun finnes i PDF-format: hva er oppdatert og begrunnelse for endringene (Helsedirektoratet.no).

Verktøyendringer i de digitale retningslinjene for ADHD og avrusning står oppført i den enkelte retningslinjes endringslogg.

Les hele saken: ROP – Oppdaterte anbefalinger om kartleggingsverktøy

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.