Oppdaterte anbefalinger om kartleggingsverktøy (ROP)

Publiseringsdato 15.11.2022
Oppdaterte anbefalinger om kartleggingsverktøy (ROP)
Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger om skåringsverktøy for ADHD, bipolar lidelse, psykose og andre lidelser.. Ill.foto: Colourbox.

Helsedirektoratet har gjennomgått nasjonale faglige retningslinjer og andre normerende produkter, på fagfeltet rus og psykisk helse.

 

Marte Goplen

 

Fjerne utdatert innhold

Hensikten med gjennomgangen har vært å fjerne kartleggingsverktøy uten distribusjonsrett, oppdatere versjoner, samt foreta harmonisering av anbefalinger på tvers av produktene – for eksempel antall og type anbefalte brede diagnostiske intervjuer.

De normerende produktene som nå er oppdatert er ADHD (voksne)avrusningbipolare lidelserdepresjongravide i LARpsykose, og ROP.

Les mer om eldre normerende produkter som kun finnes i PDF-format: hva er oppdatert og begrunnelse for endringene (Helsedirektoratet.no).

Verktøyendringer i de digitale retningslinjene for ADHD og avrusning står oppført i den enkelte retningslinjes endringslogg.

Les hele saken: ROP – Oppdaterte anbefalinger om kartleggingsverktøy

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.