Psykepleierportalen lansert

Psykepleierportalen er en ny kunnskapsportal for sykepleiere, utviklet med støtte fra Norsk sykepleierforbund.

Psykepleierportalen lansert
Psykepleierportalen inneholder stoff som er relevant for sykepleiere innen psykisk helse-feltet. Ill.foto: Mostphotos.
Publisert 24. august 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

Portalen skal gi tilgang til pålitelige kilder som er relevante for sykepleie. Det er en del overlapp med emnebiblioteket for psykisk helse på Helsebiblioteket, men man skal huske på at portalen er ny og fortsatt under utvikling.

Du finner Psykepleierportalen hos NSF: https://www.nsf.no/fg/psykisk-helse-og-rus/psykepleierportalen

For å finne fagstoff kan du for eksempel gå til Ressurser på nett for sykepleiere og så videre ned til overskriften Læringsaktiviteter, deretter ned til Rus og ROP-lidelser, der du finner  gode ressurser som Lommerus som er en guide for helsepersonell til rusarbeid. Du finner også en videosamling om tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Psykepleierportalen har endel stoff om etikk og etiske dilemmaer.

Brukerne av portalen kan gi innspill til endringer og forbedringer.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om alderspsykiatri og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.