Retningslinje-samlingen innen psykisk helsearbeid er oppdatert

Publiseringsdato 31.01.2023
Retningslinje-samlingen innen psykisk helsearbeid er oppdatert
Mye viktig arbeid i kommunene er forebyggende. Ill.foto: Colurbox.

Helsebiblioteket skal styrke sitt tilbud til primærhelsetjenesten. I tråd med dette bygger vi ut sidene om psykisk helsearbeid. Denne uka er en omfattende samling retningslinjer og veiledere for feltet gjennomgått og fornyet.

Bruk retningslinjesamlingen for psykisk helsearbeid

Vi har manuelt gått gjennom samtlige retningslinjer, og lagt inn dem som er aktuelle innen psykisk helsearbeid i kommunene. Ettersom svært mange retningslinjer er aktuelle for feltet, har vi kun inkludert de mest sentrale.

Hensikten er å gjøre det enklere å finne gjeldende retningslinjer og veiledere som holder høy kvalitet. Vi inkluderer norskspråklige, fritt tilgjengelige retningslinjer og veiledere som fortsatt er gjeldende og som er utgitt av en autorativ, pålitelig kilde.

I ukene framover vil vi gå gjennom flere av underområdene innen psykisk helsearbeid.

Psykisk helsearbeid i primærhelsetjenesten omfatter et vidt spekter av problemer og pasientgrupper. Mye av arbeidet er også forebyggende. For behandling i spesialisthelsetjenesten bør du se på sidene for de enkelte lidelsene eller problemene. Psykisk helse-sidene våre er delt opp i 22 slike underområder.

Aktuell lenke: Psykisk helsearbeid i kommunene

Aktuelle søkeord: psykisk helsearbeid, retningslinjer