Retningslinje-samlingen innen psykisk helsearbeid er oppdatert

Helsebiblioteket skal styrke sitt tilbud til primærhelsetjenesten. I tråd med dette bygger vi ut sidene om psykisk helsearbeid. Denne uka er en omfattende samling retningslinjer og veiledere for feltet gjennomgått og fornyet.

Retningslinje-samlingen innen psykisk helsearbeid er oppdatert
Mye viktig arbeid i kommunene er forebyggende. Ill.foto: Colurbox.
Publisert 31. januar 2023 | Sist oppdatert 31. januar 2023

Bruk retningslinjesamlingen for psykisk helsearbeid

Vi har manuelt gått gjennom samtlige retningslinjer, og lagt inn dem som er aktuelle innen psykisk helsearbeid i kommunene. Ettersom svært mange retningslinjer er aktuelle for feltet, har vi kun inkludert de mest sentrale.

Hensikten er å gjøre det enklere å finne gjeldende retningslinjer og veiledere som holder høy kvalitet. Vi inkluderer norskspråklige, fritt tilgjengelige retningslinjer og veiledere som fortsatt er gjeldende og som er utgitt av en autorativ, pålitelig kilde.

I ukene framover vil vi gå gjennom flere av underområdene innen psykisk helsearbeid.

Psykisk helsearbeid i primærhelsetjenesten omfatter et vidt spekter av problemer og pasientgrupper. Mye av arbeidet er også forebyggende. For behandling i spesialisthelsetjenesten bør du se på sidene for de enkelte lidelsene eller problemene. Psykisk helse-sidene våre er delt opp i 22 slike underområder.

Aktuell lenke: Psykisk helsearbeid i kommunene

Aktuelle søkeord: psykisk helsearbeid, retningslinjer